Vreme de două zile, Consiliul Superior al Magistraturii a fost gazda organizării unor dezbateri ample şi foarte intense, privind îmbunătăţirea comunicării publice de tip judiciar. În zilele de 14 si 15 martie, CSM a susţinut Workshop-ul cu numărul II, care pregăteşte întocmirea Ghidului de bune practici, în relaţia sistemului judiciar cu mass-media, din perspectivă europeană. Acest Workshop face parte din Proiectul TAEJ, Transparenţă, accesibilitate şi educaţie juridică, prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar. Ziarul Gherila s-a numărat printre cei 30 de invitaţi-participanţi la acest eveniment, făcând parte din Grupul nr 1 de dezbatere, alături de preşedinta Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România, judecător Dana Gârbovan, consilierul Ministrului Justiţiei Tudorel Toader, Alexandru Cristian Adochiţei, jurnaliştii Liviu Avram (Adevărul), Ionela Arcanu Dizanov (Realitatea TV ) şi procurorul Daniel Creţu,  purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti.

# Evenimentul a reunit structurile justiţiei şi mass-media

Consiliul Superior al Magistraturii a reunit într-un singur loc judecători, procurori şi jurnalişti, pentru a-şi face cunoscute intenţiile de întocmire a unui ghid de maximă importanţă, care vizează relaţiile dintre sistemul judiciar şi presă. Liantul dintre cele trei categorii profesionale a fost asigurat de managerul de proiect – judecător Andreea Anamaria Chiş, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, de către judecătorul Daniela Ioana Stăncioi, purtător de cuvânt al Consiliului Superior al Magistraturii, şi de către experţii Constantin Vică (etică şi demnitate umană), Andrei Ţigănaş (comunicare) şi Horaţiu Uifălean (dinamica grupului). La eveniment au fost invitaţi magistraţi din toate structurile de bază ale justiţiei româneşti: CSM, DNA, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei, DIICOT, curţi de apel, instanţe şi parchete superioare sau teritoriale.

Temele abordate în cadrul dezbaterilor privind eficienţa şi corectitudinea informaţiei de tip judiciar şi comunicarea pentru interes public, au fost multiple şi foarte punctuale, fiind analizate de către un număr de patru grupuri. Grupurile au fost compuse din judecători, procurori şi jurnalişti.

Iată doar câteva dintre aspectele aduse în discuţie, ale căror concluzii vor alcătui Ghidul de bune practici în relaţia sistemului judiciar cu mass media din România, din perspectivă europeană:

1.  Cine comunică din partea sistemului judiciar?

–        Asociaţiile profesionale

–        Organisme reprezentative- consilii

–        Instanţele judecătoreşti şi Parchetele

–        Magistraţii individual

–        Purtătorii de cuvânt

2.  Instrumente de comunicare

–        Comunicatul de presă

–        Conferinţa de presă

–        Interviu

–        Răspunsuri scrise la întrebări

–        Website

–        Social Media

–        Conferinţe şi dezbateri publice

–        Mesaje filmate

–        Difuzarea publică a audierilor

–        Calitatea informaţiei, cantitatea informaţiei, conţinutul informaţiei, timpul informaţiei

–        Acreditări

3.  Prezenţa oamenilor în sala de judecată şi transmiterea informaţiei

4.  Care ar trebui să fie, concret, situaţiile care limitează caracterul public al şedinţelor de judecată?

5.   Ce tipuri de activităţi informativ-educative ar putea să organizeze sistemul judiciar pentru public?

6.  Cum ar susţine, concret, mass-media, astfel de demersuri?

7.   Transparenţa şi libertatea de exprimare a sistemelor juridic şi media, din punct de vedere etic, al educaţiei şi al demnităţii umane

8.   Care sunt principiile care definesc mass-media şi sistemul justiţiei?

9.   În ce condiţii se poate ajunge la tulburarea informaţiei şi la manipulare?

Dezbaterile au cuprins şi cazuistică. Iată studiul de caz care a provocat la discuţii cele patru categorii de participanţi la dezbateri (judecători, procurori, media, experţi etică şi comunicare):

Studiu de caz

# Domnul AB, jurnalist în cadrul unui trust de presă audiovizuală şi prezentator al unei emisiuni, în urma unei investigaţii derulate împreună cu alţi doi colegi, a prezentat în cadrul unei emisiuni de audienţă naţională, informaţii cu privire la activitatea a doi procurori de la parchetul unei curţi de apel.

Domnul AB a susţinut în cadrul emisiunii: „Procurorii CG şi EF trag de timp. De şase ani, dosarul omului de afaceri RP stă în nelucrare, iar faptele sunt pe punctul de a se prescrie. Ce interes credeţi că au cei doi procurori, domnule ZT (invitat în emisiune) ca faptele să se prescrie?”

ZT: „Eu nu îmi pot imagina decât că au primit ceva în schimb. Altfel, de ce ar ţine un procuror dosarul în nelucrare timp de 6 ani, să nu facă nimic în el şi să aştepte să se prescrie?”

AB: „Aveţi date în acest sens?”

ZT: „Acum date concrete nu am, dar orice persoană s-ar gândi la asta. Nu mai are nimeni încredere în ziua de azi în justiţie şi cum îşi face treaba.”

XY (invitat în emisiune): „Domnilor, vă invităm să discutăm echilibrat. Dacă nu aveţi nicio dovadă în acest sens, eu unul nu mă pronunţ cu privire la suspiciunile indicate.”

În urma acestei emisiuni, Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu, constatând în urma cercetării efectuate că, timp de şase ani, cauza penală indicată în dezbaterile televizate, a fost tergiversată nejustificat. Nicio altă informaţie despre cei doi procurori, în sensul că ar fi primit vreun folos patrimonial sau nepatrimonial, nu a fost confirmată, iar împotriva celor doi nu s-au luat măsuri cu privire la săvârşirea vreunei infracţiuni.

Cerinţele lansate pe studiul de caz au fost următoarele:

1. Analizaţi discuţiile din cadrul emisiunii TV, din perspectiva standardelor europene

2. Se încadrează acestea în limitele libertăţii de exprimare a presei?

Pe scurt: Proiectul european, desfăşurat de Consiliul Superior al Magistraturii: Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar – cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454

BENEFICIAR: Consiliul Superior al Magistraturii

PARTENERI: Școala Națională de Grefieri, Inspecția Judiciară, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Institutul Național al Magistraturii și Ministerul Justiției

OBIECTIV GENERAL/ SCOP: Obiectivul general urmărit prin proiect este îmbunătățirea și abordarea unitară a comunicării publice la nivelul sistemului judiciar în vederea consolidării imaginii acestuia, asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și exteriorul sistemului, precum și îmbunătățirea accesului la justiție prin creșterea gradului de informare, conștientizarea drepturilor cetățenilor și dezvoltarea culturii juridice.

OBIECTIVE SPECIFICE:

– Determinarea percepției publice și a cauzelor care au ca efect încrederea scăzută la nivelul opiniei publice, a justițiabililor și profesioniștilor din domeniul juridic cu privire la sistemul judiciar din România și la actului de justiție, precum și identificarea și sursele/canalele de informare utilizate cel mai frecvent de populație pentru a adapta politica de comunicare publică a sistemului;

– Analiza modalității și mijloacelor de comunicare publică utilizate la nivelul sistemului judiciar (cine, ce atribuții are, cum procedează – ce mijloace și canale utilizează, ce nivel de pregătire are în domeniu) inclusiv a Ghidului privind relația sistemului judiciar cu mass-media, în vederea fundamentării unei noi strategii de comunicare;

– Elaborarea unei strategii de comunicare unitară la nivel de sistem, corelativ cu asigurarea unei pregătiri adecvate a personalului din spațiul judiciar care are atribuții în domeniul comunicării publice/relația cu publicul, elaborarea unui plan de măsuri de intervenție coerentă și adaptat diverselor grupuri țintă în vederea creșterii încrederii publice în justiție, precum și a unei metodologii de monitorizare a nivelului de percepție și a cauzelor care îl generează;

– Transparentizarea și clarificarea relaționării sistemului judiciar cu puterea executivă și legislativă- inclusiv din perspectiva recomandării Comisiei Europene în sensul asigurării unor premise clare privind respectul reciproc între instituții și respectarea independenței sistemului judiciar, cu mass-media, cu celelalte profesii juridice (în special avocați) prin elaborarea unor ghiduri de bune practici asumate bilateral;

– Clarificarea poziționării judecătorilor și procurorilor în spațiul on-line media astfel încât să nu mai existe efecte negative cu privire la integritatea și imaginea sistemului judiciar, prin elaborarea unui îndrumar în domeniu, inclusiv din perspectiva deontologiei profesionale;

– Creșterea transparenței și accesibilității serviciilor furnizate de sistemul judiciar prin derularea unei campanii de informare a cetățenilor, redefinirea modului de utilizare a mediului on-line/social media, reconfigurarea web-site-urilor CSM/INM/SNG/IJ, ca principale surse de informare directă în mediul virtual, dezvoltarea prezenței în cadrul spațiului/platformelor social media, diversificarea mijloacelor/canalelor de comunicare a sistemul judiciar către public, inclusiv prin elaborarea unor materiale audio – video privind serviciile furnizate de instanțe/parchete, circuitul și modalitatea de soluționare a cererilor.

REZULTATE:

Proiectul își propune să atingă următoarele rezultate:

1. Comunicarea publică îmbunătățită și abordată unitar la nivelul sistemului judiciar;

2. Grad ridicat de acces la justiție prin facilitarea accesului la informații privind sistemul judiciar și serviciile furnizate cetățenilor;

3. Nivel ridicat de informare, conștientizare a drepturilor și a gradului de educație juridică a publicului.

Iată lista invitaţilor- participanţi la dezbaterile Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul Workshop-ului II, dedicat relaţiilor dintre sistemul judiciar şi mass-media.

Judecători

# Judecător Anamaria Andrea Chiş, manager proiect, membru al Consiliului Superior al Magistraturii

# Judecător Daniela Ioana Stăncioi, purtător de cuvânt al Consiliului Superior al Magistraturii

# Judecător Dana Cristina Gârbovan, preşedinte Uniunea Naţională a Judecătorilor din România

# Consilier al Ministrului Justiţiei, Alexandru Cristian Adochiţei

# Judecător Ion Rebeca, purtător de cuvânt Curtea de Apel Piteşti

# Judecător Adrian Emil Hancaş, vicepreşedinte Curtea de Apel Alba Iulia

# Judecător Dorina Nastasi, Curtea de Apel Suceava

Experţi

# Constantin Vică, expert în etică

# Andrei Ţigănaş, expert în comunicare

# Horaţiu Uifălean, expert în dinamica grupurilor

# Gabriela Ştefan, expert comunicare Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Mass-media

# Jurnalist Liviu Avram, Adevărul

# Jurnalist Graţiela Bâzoi, Gherila

# Jurnalist Alexandru Costache, TVR

# Jurnalist Cătălin Lupăşteanu, AgerPress

# Jurnalist Florin Zafiu, Mediafax

# Jurnalist Mihaela Ghiţă, Antena 1

# Jurnalist Ionela Arcanu Dizanov, Realitatea TV

# Jurnalist Ana Crina Dobocan, Inform Media

# Jurnalist Gheorghe Ilas, Impact Press

# Sebastian Oancea, Realitatea de Vrancea

# Robert Williams, British News Agency

Procurori

# Procuror Livia Săplăcan, purtător de cuvânt Direcţia Naţională Anticorupţie

# Procuror general adjunct Camelia Miculescu Ungur, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara

# Procuror Daniel Creţu, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti

# Procuror Bogdan Stănculescu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu

# Procuror Ionel Toma, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava

# Procuror Floriana Miroiu, Parchet Judecătorie Sector 4 Bucureşti

Concluziile acestor dezbateri au fost formulate în slujba accesului, furnizării şi promovării corecte a informaţiilor de tip juridic care servesc interesului public al cetăţenilor români şi europeni, cu toate condiţiile care derivă din aceste proceduri ale comunicării.

foto: British News Agency- Graţiela Bâzoi (Ziarul Gherila), alături de judecător Daniela Gârbovan (preşedinta Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România) şi procurorul Daniel Creţu (purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti

Write A Comment