Burse de merit 2023-2024: elevii cu media minimă de 9.50 şi 30% din elevii unei clase

Share pe Facebook Share pe Whatsapp Share pe Messenger Share pe email

Ministerul Educaţiei a reevaluat metodologia de acordare a burselor de merit, după ce Consiliul Părinţilor a criticat că nu este corect ca doar 30% din elevii unei clase să se numere printre beneficiari. În această situaţie, nu toţi elevii cu medii egale sau mai mari de 9.50 ar fi putut primi o bursă de merit. Ministerul Educaţiei a decis astfel ca bursa de merit să fie acordată pentru 30% din elevi unei clase, dar şi tuturor elevilor care au media egală sau mai mare cu 9.50.

Cine primeşte bursa de merit şi bursa socială
– bursele de merit se acordă pentru 30% din elevii din fiecare clasă, cu posibilitatea extinderii listei de beneficiari pentru a cuprinde toți elevii cu media mai mare sau egală cu 9,50;
– bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a se vor acorda pe baza mediei notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare;
– bursele de merit pentru elevii de clasa a IX-a se vor acorda pe baza mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional;
– bursele de merit se vor acorda și pentru premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare, respectiv pentru participarea în loturile restrânse de pregătire pentru olimpiadele internaționale;
– bursele sociale se acordă elevilor din familii monoparentale, inclusiv elevilor cu unul dintre părinți decedați, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
– bursele sociale se acordă elevilor cu deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului;
– bursele sociale se acordă elevilor din familii cu un venit mediu net lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie.
Bursa de merit este de 450 lei pe lună, iar bursa socială- 300 de lei lunar.
Metodologia urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.

Write A Comment