ASTĂZI! Judecătorii au decis strămutarea dosarului cu proiectul Pădurii-Parc Trivale!

Share pe Facebook Share pe Whatsapp Share pe Messenger Share pe email

Prefectura Argeş a atacat în instanţă Hotărârea Consiliului Local Piteşti- (nr. 416/31.08.2023), prin care majoritatea aleşilor publici au votat pentru schimbarea regimului juridic al unei suprafeţe de teren din pădurea Trivale din proprietatea statului (ROMSILVA), în proprietatea publică a municipiului Piteşti, scopul HCL fiind acela de realizare a pădurii-parc Trivale, sub directa administrare a oraşului.

Primul termen de judecată ar fi trebuit să aibă loc în această săptămână, vineri, 10 noiembrie, la Tribunalul Argeş, dar, între timp, tot Prefectura a cerut la Curtea de Apel strămutarea dosarului. Astăzi, judecătorii Curţii au decis ca dosarul să fie strămutat la Tribunalul Vâlcea.

Ce a acuzat Prefectura Argeş

Prefectul PNL, Radu Perianu, a acuzat că proiectul nu a trecut prin procesul transparenţei decizionale şi nu a beneficiat de o majoritate calificată la vot, ci de una simplă.

Un prim motiv are în vedere nerespectarea procedurii legale privind asigurarea transparenței decizionale în procesul de adoptare a actelor administrative cu caracter normativ. Analizând conținutul Hotărârii nr. 416/31.08.2023 (…) rezultă incontestabil că suntem în prezenţa unui act administrativ cu caracter normativ. Prin urmare, se impune respectarea cu strictețe a procedurii de asigurare a transparenţei decizionale. (…) Respectarea principiului transparenţei decizionale și implicit a procedurii legale în acest sens este de natură a crește încrederea societăţii civile în forţa şi importanţa actelor normative, având consecinţe pozitive asupra dezvoltării economice locale şi făcând dovada unei implicări reale a cetățenilor în actul decizional (…). Nerespectarea drepturilor stabilite de lege cetăţenilor sau organizaţiilor interesate în participarea la adoptarea actului administrativ normativ este sancționată de art. 14 al legii care stabilește posibilitatea formulării de plângeri în condițiile Legii contenciosului administrativ oricărei persoane care se consideră vătămată. Așadar, deși suntem în prezența unui act administrativ cu caracter normativ, pentru care procedura transparenței decizionale este obligatorie, impactul mediatic asupra adoptării de către Consiliul Local Pitești a hotărârii nr. 416/31.08.2023 fiind unul major, observăm că pe site-ul autorității locale emitente, la secțiunea dezbaterilor publice, nu se regăsește publicată niciuna dintre informațiile care fac dovada respectării principiilor consfințite de art. 2 din Legea nr. 52/2003”- se arată în acţiunea Prefecturii.

Un alt motiv de nelegalitate are în vedere condițiile de cvorum și majoritate cerute pentru adoptarea acestei hotărâri a Consiliului local. Conform prevederilor, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz. Prin excepţie, hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată, de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. În cazul Consiliului Local Pitești, alcătuit din 23 de membri, majoritatea absolută este de 12, majoritatea calificată este de 16 voturi, în timp ce hotărârea 416/2023 a fost votată cu majoritate simplă –13 voturi „pentru” și 10 „împotrivă”. Dorim să supunem atenției și solicităm instanței să se aplece cu atenție sporită asupra actului administrativ atacat sub aspectul obiectului său de reglementare. (…) Față de prevederile legale invocate în cele ce preced, solicităm instanței să constate încălcarea acestora și în consecință să admită cererea de chemare în judecată și să anuleze ca nelegală hotărârea nr.416/31.08.2023 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Pitești.” – spun juriştii Prefecturii Argeş, legat de majoritatea calificată care, în opinia lor, ar fi trebuit îndeplinită la votarea HCL.

Ce spun juriştii viceprimarului Gelu Tofan

În replică la demersul Prefecturii, consilierii juridici ai viceprimarului Piteştiului, Gelu Tofan (unul dintre susţinătorii proiectului), au făcut analiza acuzaţiilor, susţinând că Prefectura a dat dovadă de confuzie în atacarea HCL, care nu este un act administrativ, ci unul pur juridic şi, ca atare, nu avea cum să fie nici subiect de dezbatere publică şi nici nu cerea votul printr-o majoritate calificată.

Hotărârea atacată în prezenta cauză are doar valoarea unei cereri de trecere a bunului din domeniul public al statului în domeniul unității administrativ-teritoriale, reprezentând numai un act premergător în procedura de trecere a unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Avizarea trecerii determină cert concluzia că autoritatea locală, în speță Municipiul Pitești, a avut în vedere numai declanșarea procedurii de trecere a bunurilor în discuție din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale, fără a se putea admite că o hotărâre de acest gen produce alte efecte decât cele pe care i le conferă legea. Ulterior unei asemenea solicitări (avizări), înaintate autorității centrale, revine acesteia rolul determinant în procedura trecerii din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale, prin emiterea Hotărârii de Guvern, ceea ce la acest moment hotărârea de consiliul local este suspendată de drept. Actul contestat este un act juridic premergător emiterii actului administrativ de trecere a unui bun public din patrimoniul statului în patrimoniul Unității Administrativ Teritoriale Pitești, ce are drept scop solicitarea de emitere a unei Hotărâri de Guvern.

De asemenea, apreciem că acțiunea prefectului județului Argeș suspendă nelegal Hotărârea Consiliului Local Pitești nr 416/2023, prin confuzia interpretării acestui act ca fiind administrativ.

În ceea ce privește motivul de nelegalitate invocat de către reclamantă privind cvorumul și majoritatea cerută pentru adoptarea hotărârii atacate (…) în situația trecerii unui bun public din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ teritoriale, nu se realizează o dobândire a dreptului de proprietate, ci se modifică doar uzul pentru care a fost afectat acel bun, respectiv devine un bun public de uz local față de situația anterioară când era bun public de uz general. Se schimbă doar titularul dreptului de administrare si nu reprezintă un transfer de proprietate. Conform principiului de drept Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere dabemus (n.r. unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie sa distingem) în situația contestată nu sunt aplicabile dispozițiile privind majoritatea calificată.”- se arată în analiza specialiştilor din domeniul juridic ai viceprimarului Piteştiului, Gelu Tofan.

Gelu Tofan: Acţiunea prefectului Radu Perianu este un abuz!

Viceprimarul Gelu Tofan a declarat că, din cauza acţiunii întreprinse de instituţia prefectului, îi va cere demisia lui Radu Perianu: Ce s-a votat este un act juridic şi nu unul administrativ, după cum arată specialiştii în contencios administrativ, deci nu este un act administrativ care să fie supus dezbaterii publice, iar votul este unul corect! Acţiunea prefectului Radu Perianu este un abuz! O să ne îndreptăm împotriva dumnealui pentru că, din cauză că a blocat acest proiect, am pierdut o investiţie de 15 milioane de euro. O să îi cer demisia domnului prefect Radu Perianu! Este a doua oară când greşeşte!”.

Tiberiu Irimia: Nu am crezut niciodată că în politică se poate minţi atât!

Consilierul local PNL, Tiberiu Irimia, cel mai vocal susţinător al proiectului Pădurii-parc Trivale, a explicat cum este cu majoritatea calificată la vot şi a condamnat atitudinea colegilor liberali, vorbind de minciună şi ipocrizie:

Fiind vorba de un act juridic, proiectul nu avea cum să fie trecut prin procedura de transparenţă. La nivel de judeţ există, din câte am înţeles, circa 5000 de acte de acest gen. Pe acestea de ce nu le-a atacat Prefectura? Cine nu-şi doreşte acest proiect este rău intenţionat. Ne jucăm politic şi electoral, s-au spus prea multe minciuni în spaţiul public pe acest proiect. Nu am crezut niciodată că în politică se poate minţi atât! Cel mai mult m-a deranjat atitudinea prefectului când, cu ocazia vizitei ministrului Mediului în Argeş, s-a pozat o construcţie în pădurea Trivale, dând de înţeles că se construieşte ilegal. Adevărul este că acolo este un teren privat. Dacă ar fi fost vorba de ceva ridicat ilegal, tu, ca prefect, a doua zi ar fi trebuit să spui demolaţi-o! Legat de ce invocă prefectura că ar fi trebuit ca votul să fie dat de o majoritate calificată şi nu de una simplă, nici acest lucru nu stă în picioare. Fiind vorba de un act juridic premergător unui act administrativ, este suficientă majoritatea simplă. Tocmai ulterior, după emiterea Hotărârii de Guvern, care va fi un act administrativ, Consiliul Local va trebui să consfinţească această decizie prin majoritate calificată. Adică să fie votată de 15, 3 (16) consilieri din 23. Este absurd să blochezi singurul obiectiv care ne poate pune pe harta turistică! Este absurd să blochezi proiectele de finanţare care pot fi implementate pentru realizarea pădurii-parc. Am fi putut demara construcţia acestui obiectiv chiar din februarie. Ei chiar nu realizează care este impactul enorm pozitiv pe care îl poate avea pădurea parc Trivale? Sunt proiecte de mobilitate urbană, prin care am înfrumuseţa pădurea Trivale cu cele trei ieşiri care unesc oraşul. Din cartierul Găvana, de exemplu, poţi merge trei kilometri până la grotă prin pădure, pe alei care pot fi amenajate superb. Eu n-am crezut vreodată că în politică poate exista atâta ipocrizie!” – ne-a declarat Tiberiu Irimia.

Litigiu asemănător pierdut de Prefectură în faţa Consiliului Judeţean

Procesul declanşat de Prefectură împotriva Consiliului Local Piteşti este unul destul de asemănător cu un altul în care prefectul a dat în judecată Consiliul Judeţean Argeş. Prefectul a atacat o hotărâre de anul trecut prin care consilierii judeţeni au votat demararea procedurilor de trecere a drumului judeţean D.J. 7041 din domeniul public al Consiliului Judeţean Argeş în domeniul public al statului, la Romsilva, adică un schimb de regim în sens invers celui de la Primăria Piteşti cu Pădurea Trivale.

Prefectura a invocat, ca şi în dosarul cu pădurea Trivale, că hotărârea ar fi trebuit votată cu majoritate calificată, nu simplă. După judecata documentelor care au stat la baza hotărârii de Consiliu Judeţean, Tribunalul Argeş a respins acţiunea prefectului, iar sentinţa nu a mai fost atacată, rămânând definitivă.

Decizia: Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 29/08.02.2022 a fost atacată de reclamantă (Prefectura Argeş), invocând nelegalitatea adoptării acesteia de către majoritatea simplă a consilierilor judeţeni, deşi această hotărâre a avut ca obiect „exprimarea acordului de principiu pentru demararea procedurilor de trecere a drumului judeţean DJ704I din domeniul public al judeţului Argeş şi din administrarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş în domeniul public al statului” şi nu privind „înstrăinarea” dreptului de proprietate asupra drumului judeţean. Trecerea drumului judeţean DJ704I din proprietatea publică a Judeţului Argeş în proprietatea statului nu reprezintă o înstrăinare şi nici nu poate fi asimilată acesteia din urmă, în hotărârea atacată fiind menţionată expresia „procedurilor de trecere”. De asemenea, nici prin trecerea bunului în proprietatea statului nu se modifică regimul juridic de bun aflat în proprietate publică, al drumului judeţean DJ704J. S-a motivat că acest drum provine dintr-un drum forestier, precum şi faptul că au apărut probleme în procesul de administrare a pădurii, de 2388 ha învecinate drumului, din cauza stării precare a acestuia, a restricţiilor de tonaj impuse şi a lipsei accesului la lucrările de întreţinere pentru corectarea torenţilor existente pe contur la mal drept. A mai precizat Romsilva că are, pe lângă fonduri proprii şi bugetare, posibilitatea de a accesa fonduri europene pentru construirea de drumuri forestiere noi şi repararea celor existente. Proiectul de hotărâre a fost votat cu 17 voturi pentru şi 15 voturi împotrivă. Conform (…) Codul administrativ actualizat, majoritatea voturilor consilierilor judeţeni este de 3 tipuri: 1. Simplă – regulă generală; 2. Calificată – aplicate doar pentru hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile – 2/3 din numărul consilierilor judeţeni în funcţie; 3. Absolută. Astfel, se observă că prezenta hotărâre a fost votată cu majoritate simplă, iar reclamantul (Prefectura Argeş) consideră că se impunea să fie votată cu majoritate calificată, deoarece se referă la înstrăinarea dreptului de proprietate asupra DJ 704I. Consideră instanţa că susţinerea reclamantului (Prefecturii), în sensul că se impunea majoritatea calificată, nu poate fi primită de instanţă întrucât Codul administrativ nu prevede pentru hotărârile prin care se exprimă un acord de principiu pentru trecerea unui bun din proprietatea publică a judeţului, în proprietatea publică a statului, o astfel de cerinţă. De altfel, art.5, lit.ee Cod administrativ prevede clar şi fără nici un dubiu care sunt hotărârile care pot fi adoptate cu majoritatea simplă a consilierilor judeţeni, obiectul celei supuse judecăţii nefiind dintre cele excluse. Faţă de aceste considerente tribunalul (…) va respinge acţiunea.”- se arată în decizia magistraţilor Tribunalului Argeş, din data de 6 iunie 2022, în dosarul Prefectul Judeţului Argeş versus Consiliul Judeţean Argeş.

Dată fiind decizia de astăzi de magistraţilor, care au strămutat la Tribunalul Vâlcea (instanţă aflată în circumscripţia Curţii de Apel Piteşti) procesul deschis de Prefectură împotriva Consiliului Local Piteşti, judecătorii vâlceni urmează să fixeze un prim termen de judecată.

Graţiela Bâzoi, foto Primăria Piteşti- schiţă proiect Pădure-parc Trivale 

Write A Comment