Curtea de Apel Piteşti îşi va reduce activitatea, dacă statul nu va ţine cont de revendicările salariaţilor!

Share pe Facebook Share pe Whatsapp Share pe Messenger Share pe email

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Piteşti transmite că Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul instanţei convocată astăzi, 11.12.2023, solicită măsuri ferme, cu privire la nemulţumirile angajaţilor.

Judecătorii cer asigurarea, în regim de urgenţă, a fondurilor pentru plata integrală a salariilor acordate prin acte administrative de salarizare în anul 2023, precum şi plata tranşelor din hotărârile judecătoreşti definitive, respectiv actelor administrative de salarizare scadente în anul 2023. 

De asemenea, judecătorii reuniţi cer prevederea în bugetul pentru anul 2024 a fondurilor necesare plăţii integrale a salariilor şi altor drepturi de natură salarială rezultând din hotărâri judecătoreşti, precum şi plata drepturilor salariale recunoscute prin acte administrative, aferente perioadei 30 decembrie 2021 – până la zi.

Judecătorii prezenţi în şedinţa de astăzi au hotărât adoptarea unei forme de protest constând în reducerea activităţii de judecată după data de 1 ianuarie 2024, în cazul în care nu vor fi plătite drepturile salariale care fac obiectul revendicărilor.

Tot în cadrul adunării s-a hotărât şi susţinerea revendicărilor personalului auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor de judecată.

Trebuie precizat că plata cu întârziere a drepturilor salariale restante care au fost eşalonate ani la rândul, începând cu O.U.G. nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar a început să fie sancţionată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ultima hotărâre, cea în Cauza State şi alţii contra României din data de 30 martie 2023 pronunţând condamnarea statului român pentru eşalonarea în mod nepermis a plăţii sumelor datorate de instituţiile publice. Astfel, în cadrul acestei hotărâri s-a statuat că reprezintă o încălcare a art. 6 din CEDO şi a art.1 din Protocolul nr. 1, adiţional la Convenţie, neexecutarea sau executarea întârziată a deciziilor interne date în favoarea reclamanţilor. Or, stagnarea executărilor silite prin instituirea unei noi proceduri de eşalonare în tranşe a sumelor datorate sau de neplată a tranşelor astfel stabilite nu poate decât să atragă acumularea unor dobânzi penalizatoare care pun presiune tot pe bugetul de stat.”- a transmis astăzi Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Piteşti, prin purtător de cuvânt, judecător Ion Rebeca.

CITIŢI ŞI: Salariaţii Curţii de Apel Piteşti protestează din cauza neachitării veniturilor care li se cuvin!

Write A Comment