Preşedintele Curţii de Apel Piteşti, Marius Gabriel Săndulescu: “Anul ce a trecut, deși dificil, a adus beneficiul intensificării procesului de digitalizare”

Share pe Facebook Share pe Whatsapp Share pe Messenger Share pe email

Curtea de Apel Piteşti şi-a prezentat raportul pe anul 2020. Aflăm astfel că instanţa superioară din Argeş şi Vâlcea se menţine pe primul loc, pentru al patrulea an consecutiv, la capitolul cele mai multe dosare per judecător.

Instanţa superioară în cifre:

  1. În anul 2020, pe rolul Curţii de Apel Piteşti şi al instanţelor arondate s-au aflat 139.525 cauze, comparativ cu anul 2019, când au fost rulate 147.235 cauze, înregistrându-se astfel o scădere cu 5,23 %. La nivelul Curţii de Apel Piteşti şi al instanţelor arondate, în anul 2020 dosarele nou intrate cumulează o complexitate de 551.476, spre deosebire de anul anterior când complexitatea cumulată a fost de 615.495.
  2. În cursul anului 2020, Curtea de Apel Pitești și instanțele din raza sa de activitate au soluționat 89.862 cauze, cu 12.625 mai puțin decât în 2019.
  3. Având în vedere Decretul nr.195/16.03.2020 și Decretul nr.240/14.04.2020 când a fost instituită starea de urgență și HG nr.394/18.05.2020 privind instituirea stării de alertă, precum și restricțiile impuse cu privire la judecarea numai a cauzelor de urgență deosebită, numărul de cauze nou intrate la nivelul Curții de Apel Pitești a scăzut cu 27,49%.
  4. Încărcătura medie pe judecător, în raport de dosarele nou intrate, precum și stocul existent la 1 ianuarie 2020, a fost de 314,4 dosare efectiv, Curtea de Apel ocupând primul loc la nivel naţional, ca încărcătură pe judecător raportată la volum de activitate efectiv. Cea mai mare încărcătură la nivel de instanţă este înregistrată de Secţia I civilă cu o încărcătură de 1108,5 dosare/ judecător, urmată de Secţia a II a civilă de contencios administrativ şi fiscal cu un număr de 506,3 dosare/ judecător şi Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi familie cu o încărcătură de 335,7 dosare/judecător.
  5. Indicatorii de eficiență au fost puternic marcați în anul 2020 de faptul că activitatea la nivelul instanțelor s-a desfășurat cu respectarea restricțiilor impuse de instituirea stării de urgență și a stării de alertă, judecându-se numai cauzele de urgență deosebită. De asemenea, ieșirile din sistem, prin pensionare, și faptul că, în contextul epidemiologic din anul 2020, nu au putut fi organizate concursuri, activitatea s-a desfășurat cu dificultate, acest aspect afectând indicatorii de eficiență.
  6. Curtea de Apel Pitești s-a încadrat în anul 2020 la gradul de eficiență FOARTE EFICIENT, fiind totodată curtea de apel cu cel mai încărcat volum de activitate pe judecător, pentru al patrulea an consecutiv. De asemenea, Tribunalul Specializat Argeș, Judecătoria Brezoi și Judecătoria Bălcești sunt singurele instanțe care, în anul 2020, au mai înregistrat gradul de eficiență FOARTE EFICIENT.
  7. In ceea ce priveşte numărul de judecători care au funcţionat efectiv în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020, s-au înregistrat fluctuaţii de personal, după cum urmează :

a/ la secția I civilă : ca urmare a desfășurării concursului de promovare efectivă, cu 1 ianuarie 2021 au fost încadrate doamnele judecător Grigore Raluca și Stan Roxana Cristina.

b/ la secţia penală : au fost eliberate din funcţie prin pensionare doamnele judecător Bădiceanu Ilenuța și Mandu Alina Constanţa, iar doamna judecător Voicu Corina a revenit în activitate ca urmare a încetării detașării în cadrul Institutului Național al Magistraturii.

c/ la secţia II civilă, de contencios administrativ şi fiscal : ca urmare a desfășurării concursului de promovare efectivă, cu 1 ianuarie 2021 a fost încadrată doamna judecător Sima Elena Maria.

 

  1. În anul 2020, la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Piteşti au fost aplicate sancțiuni disciplinare pentru 3 magistrați: diminuarea indemnizației de încadrare brute cu 25% pe o perioadă de 6 luni (un magistrat) şi diminuarea indemnizației de încadrare brute cu 20% pe o perioadă de 6 luni (doi magistraţi).
  2. În perioada stării de urgență precum și după emiterea H.G.nr.856/2020, respectiv începând cu data de 15 octombrie 2020, personalul a funcționat prin rotație, preşedinţii de secţii, conducătorii birourilor şi compartimentelor, acolo unde a fost posibil, au întocmit programări de lucru săptămânale, care să asigure desfăşurarea activităţilor specifice în condiţii optime şi în acelaşi timp să reducă numărul celor prezenţi concomitent la locul de muncă, la cel mult 2 persoane în acelaşi birou (pentru birourile ocupate de 3 sau mai multe persoane), respectiv la o persoană (pentru birourile ocupate de 2 persoane), cu asigurarea unei distanţe sociale de cel puţin 1,5 m şi evitarea unor contacte directe mai mult de 15 minute. Judecătorii și grefierii prezenți la serviciu au rezolvat corespondența administrativă, precum și orice alte probleme urgente apărute în activitatea secției sau compartimentului din care fac parte. Concomitent cu celelalte măsuri au fost luate măsuri tehnico-sanitare pentru dezinfectarea periodică a birourilor, a spaţiilor comune, a grupurilor sanitare, cât şi a sălilor de şedinţă, au fost puse la dispoziţia personalului măşti de unică folosinţă precum și măști cu grad ridicat de protecție (FFP3), substanţe antiseptice, au fost instalate panouri de protecție din plexiglass în sălile de judecată precum și lămpi cu radiații UV folosite după terminarea ședințelor de judecată. De asemenea, au fost luate măsuri pentru nebulizarea generală a încăperilor de la Curtea de Apel Pitești, ori de câte ori a fost nevoie.

Ce spune preşedintele instanţei

“Anul 2020 a fost un an marcat de criza pandemică, efectele ei resimțindu-se și în sistemul judiciar, însă prin eforturi susținute personalul Curţii de Apel Piteşti a rămas în continuare performant, receptiv, echilibrat, dincolo de acest context nefast, de restrângeri bugetare, de condiţiile de muncă improprii din unele instanţe, de fluctuații de personal, de dinamica dispoziţiilor legislative. Curtea de Apel Piteşti a păstrat şi în anul ce a trecut indicatorul de eficienţă FOARTE EFICIENT, în ciuda situației fără precedent care a determinat desfășurarea activității în condiții deosebit de restrictive, după cum s-a arătat. Dincolo de vulnerabilităţile cu care instanţele se confruntă în continuare şi care îngreunează eforturile magistraţilor dar şi eficienţa actului de justiţie, anul ce a trecut deși dificil, a adus beneficiul intensificării procesului de digitalizare la nivel național, atât prin extinderea posibilităților de consultare online a dosarelor dar și prin căutarea și identificarea unor soluții pentru comunicarea electronică între instanțe și părți și organizarea operativă a activității completurilor prin planificarea judecării cauzelor cu stabilirea de intervale orare.”- este opinia preşedintelui Curţii de Apel Piteşti, judecător Marius Gabriel Săndulescu, cu ocazia întocmirii raportului instanţei.

 

 

Write A Comment

error: Content is protected !!