722 de medici au criticat măsura internării pacienţilor Covid 19, care nu aveau simptome! (Avocatul Poporului)

Share pe Facebook Share pe Whatsapp Share pe Messenger Share pe email

Avocatul Poporului (AP) a sesizat CCR, cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, și cele ale art. 8 din OUG. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei.

„Restrângerea exerciţiului drepturilor şi libertăţilor, de către un membru al puterii executive, contravine atât principiului securităţii juridice, cât şi principiului legalităţii restrângerii exerciţiului unor drepturi şi libertăţi”, spune Avocatului Poporului, Renate Weber (foto).

Avocatul Poporului şi-a motivat AICI decizia de a sesiza Curtea Constituţională. Potrivit documentului publicat astăzi, un număr de 722 de medici din toată ţara au acuzat faptul că măsurile de internare obligatorie a pacienţilor Covid asimptomatici sunt restrictive: “Este necesar ca reglementările să stabilească proporţionalitatea  măsurilor restrictive de libertate. Avem în vedere aici situaţia pacienţilor asimptomatici, care sunt internaţi obligatoriu în spital, fără ca această măsură să respecte principiul stabilit de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cu atât mai mult cu cât internarea obligatorie presupune şi aplicarea unui tratament în legătură cu care pacientul nu îşi poate exprima consimţământul. În acest sens, Avocatul Poporului a fost sesizat printr-un document-apel, semnat de 722 de medici care îşi exprimă nemulţumirea faţă de lipsa de proporţionalitate a măsurii internării obligatorii a pacienţilor asimptomatici depistaţi Covid 19, pe care o apreciază ca fiind prea restrictivă în raport cu instituirea izolării la domiciliu şi pe care o consideră mult mai adecvată diagnosticului şi finalităţii de combatere  bolii contagioase.”-  spune Avocatul Poporului.

Întrebaţi dacă şi în judeţul Argeş au fost semnalate astfel de nemulţumiri, reprezentanţii Avocatului Poporului, Biroul Piteşti, au confirmat acest aspect. Potrivit declaraţiilor reprezentantului BP Avocat al Poporului, Mihaela Stănciulescu, au existat sesizări ale unor cadre medicale şi au fost iniţiate demersurile legale, astfel încât să fie clarificate de către autorităţile locale competente.

Cum mai motivează Avocatul Poporului concluzia că măsurile luate de Ministrul Sănătăţii încalcă drepturile şi libertăţile omului:

  • Legislaţia nu cuprinde dispoziţii privind condiţiile şi procedura instituirii unor măsuri restrictive de libertate impuse de necesitatea prevenirii şi combaterii bolilor contagioase, limitandu-se la a delega ministrul sănătăţii pentru instituirea lor prin acte administrative normative.
  • Se dă posibilitatea unui organ administrativ să dispună măsuri privind restrângerea exerciţiului libertăţii individuale.
  • Carantinarea, izolarea, internarea obligatorie sunt măsuri care lipsesc persoanele de libertatea de a părăsi instituţia medicală/locuinţa-spaţiul în care a fost internată/reţinută, împotriva voinţei sale sau fără consimţământul său.
  • Dispoziţiile legale existente prezintă un grad mare de generalitate, deşi legiferează într-un domeniu atât de sensibil precum libertatea individuală şi dreptul la viaţă intimă, familială şi privată. Reglementarea legală trebuie să urmărească prevenirea abuzurilor de orice fel, în luarea acestor măsuri şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor.
  • Ministrul Sănătăţii a adoptat norme având ca obiect restrângerea exerciţiului libertăţii individuale.
  • Măsurile restrictive de libertate dispuse prin ordinele ministrului sănătăţii sunt consecinţa unui viciu de neconstituţionalitate.
  • Legiuitorul ar trebui să aibă în vedere reglementarea condiţiilor şi procedurii de instituire şi încetare a măsurilor restrictive de libertate, atribuţiile fiecărei autorităţi publice în executarea măsurilor, aplicarea graduală a măsurilor, în funcţie de severitatea cazului.
  • Statele trebuie să se asigure că interesul privind protecţia sănătăţii populaţiei este într-un raport de echilibru cu dreptul individului la integritate corporală şi că individul este tratat în mod uman.
  • În Cauza Enhorn v. Suedia (2005), Curtea Europeană a constatat încălcarea drepturilor omului, în cazul unei persoane seropozitive internată nevoluntar în spital, timp de aproape un an şi jumătate, după ce a transmis virusul unui alt bărbat, în urma unui raport sexual. Curtea a concluzionat că izolarea obligatorie nu a reprezentat cea mai puţin restrictivă măsură disponibilă, pentru a preveni răspândirea virusului HIV. Prin urmare, autorităţile nu au găsit un echilibru între necesitatea asigurării faptului că virusul HIV nu va fi răspândit şi dreptul la libertate al petentului. (…)
  • Constatăm că regimul juridic al măsurilor privative de libertate, dispuse în vederea prevenirii şi combaterii bolilor contagioase, în actualul cadru constituţional, nu poate fi reglementat decât printr-o lege, ca act formal al Parlamentului. (Avocatul Poporului, Renate Weber, excepţie de neconstituţionalitate, privind reforma în domeniul sănătăţii şi OUG 11/2020, privind măsurile instituirii carantinei şi stocurile de urgenţă medicală)

 

 

Write A Comment

error: Content is protected !!