Paradoxurile crizei COVID 19/Argeşul, de la 160.000 la 210.000 salariaţi, în două luni !!!

Share pe Facebook Share pe Whatsapp Share pe Messenger Share pe email

Criza pandemiei Covid în judeţul Argeş are paradoxurile ei. Unul dintre acestea vizează creşterea numărului de angajaţi, într-o perioadă în care ne-am fi aşteptat ca şomajul să depăşească şi mai mult media la nivel naţional. Astfel, potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică Argeş, la finele lunii noiembrie 2020, în judeţul Argeş erau înregistraţi 159.226 de salariaţi. La data de 29 ianuarie 2021, conform ITM Argeş, numărul angajaţilor activi este de…210.502.

 Ce spune Direcţia de Statistică

Potrivit raportării Direcţiei Judeţene de Statistică Argeş, numărul salariaţilor estimat la 30 noiembrie 2020 în judeţul Argeş a fost de 159.226 persoane, în creștere cu 57 persoane (+0,04%) faţă de efectivul salariaţilor de la finele lunii octombrie 2020. Diferența în plus s-a manifestat cu aceeași intensitate în toate sectoarele de activitate. Repartizarea salariaţilor pe sectoare de activitate ne arată faptul că cea mai mare parte a acestora activează în industrie şi construcţii (49,3%), restul regăsindu-se în servicii (48,9%) şi în agricultură, silvicultură şi pescuit (1,8%). Comparativ cu finele lunii noiembrie 2019, numărul total al salariaților a scăzut cu 3877 persoane (-2,4%) urmare a dinamicii negative înregistrate în toate sectoarele de activitate (-4,6% în industrie şi construcţii; -4,0% în agricultură, silvicultură şi pescuit; -0,01% în servicii) .

Ce spune ITM Argeş

Întrebat de ziarul Gherila câţi angajaţi sunt la acest moment în judeţul Argeş, directorul Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeş, Ion Samoilă, ne-a declarat: “La acest moment, avem un număr de 210.502 salariaţi activi în judeţul Argeş. De asemenea, în prezent există un număr de 6514 contracte de muncă suspendate, în care intră şomajul tehnic, persoanele care primesc indemnizaţia de creştere a copilului, dar şi cei care se află în concedii fără plată. Teoretic, putem adăuga această cifră la numărul angajaţilor activi, pentru a avea o idee de ansamblu a activităţii legale în domeniul muncii.” Potrivit directorului Ion Samoilă, creşterea numărului de salariaţi din noiembrie până în prezent poate fi şi o consecinţă a controalelor întreprinse de inspectorii ITM, pentru sancţionarea muncii la negru.

Salariu mediu în cartea de muncă- 5109 lei şi în mână- 3136 lei, în scădere

Revenind la datele oferite de Direcţia Judeţeană pentru Statistică Argeş, vă prezentăm în continuare date importante care vizează mersul judeţului Argeş, în vreme de pandemie. Spre exemplu, câştigul salarial mediu brut realizat în județul Argeș în luna noiembrie 2020 a fost de 5109 lei, în scădere cu 115 lei (-2,2%) față de nivelul realizărilor salariale din luna octombrie 2020. DJS spune că evoluția ușor descendentă a fost cauzată de dinamica negativă a câștigurilor salariale din sectoarele industrie și construcții (-3,4%) și servicii (-0,7%). La nivelul județului Argeș în luna noiembrie 2020 s-a înregistrat un câştig salarial mediu net de 3136 lei, în scădere cu 76 lei (-2,4%) comparativ cu luna octombrie 2020. Pe sectoare de activitate, scăderea câștigului salarial mediu net s-a înregistrat în sectoarele industrie și construcții (-3,3%) și în servicii (-1,0%).  În luna noiembrie 2020, scăderile câștigului salarial mediu net față de luna precedentă au fost cauzate de întreruperi / încetări de activitate, de continuarea șomajului tehnic în cazul anumitor agenți economici sau de remunerarea parțială a salariaților, de nerealizările de producție ori încasările mai mici în funcție de contracte / proiecte. De asemenea, scăderile câștigului salarial mediu net au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri, mai spune Direcţia de Statistică Argeş. Ca o concluzie, câștigul salarial realizat în județul Argeș în luna noiembrie 2020 a fost mai mic comparativ cu realizările salariale medii la nivel național atât în valoare brută (-8,2%) cât și în valoare netă (-8,1%).

Din octombrie până în noiembrie, 337 de argeşeni au intrat  în şomaj

Numărul şomerilor înregistrați la 30 noiembrie 2020, potrivit Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş a fost de 9719 persoane, în creștere cu 337 persoane (+3,6%) față de sfârșitul lunii octombrie 2020 și cu 1988 persoane (+25,7%) față de sfârșitul lunii noiembrie 2019. Structura șomerilor înregistrați pe sexe reflectă o predominare numerică a femeilor, acestea deținând o pondere de 51,1% în totalul șomerilor înregistrați. Rata şomajului înregistrată la 30 noiembrie 2020 în județul Argeș a fost de 3,8% depășind nivelul mediei naționale (3,3%).

Un singur caz de mortalitate infantilă

Evoluția fenomenelor demografice înregistrate în județul Argeș în luna noiembrie 2020 s-a caracterizat prin reducerea, faţă de luna anterioară a natalităţii cu 118 persoane (-25,4%) și creșterea mortalităţii generale cu 357 persoane (+48,8%).

Comparativ cu luna noiembrie 2019 numărul de născuți-vii înregistrați a fost mai mic cu 69 persoane (-16,6%), numărul deceselor fiind mai mare cu 498 persoane (+84,3%).  Sporul natural înregistrat în luna noiembrie 2020 a fost negativ, numărul de născuți-vii având un deficit de 743 persoane față de numărul decedaților. Comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2019, diferența dintre născuții-vii și decedați s-a amplificat cu 567 persoane. În luna noiembrie 2020 a fost înregistrat un singur caz de mortalitate infantilă, cu 3 cazuri mai puține față de luna anterioară și cu un caz mai puțin comparativ cu luna noiembrie 2019.

Mai puţine căsătorii şi mai puţine divorţuri

La oficiile de stare civilă au fost înregistrate 122 căsătorii, cu 179 căsătorii mai puține decât în luna octombrie 2020. Față de luna noiembrie 2019, numărul căsătoriilor încheiate și înregistrate au fost mai puține cu 40 cazuri (-24,7%).  Prin hotărâri judecătorești definitive şi conform Legii nr. 202/2010 în luna noiembrie 2020 au fost pronunțate 11 divorțuri, cu 85 divorțuri mai puține decât în luna octombrie 2020 și cu 83 divorțuri mai puține decât în luna noiembrie 2019.

Am exportat şi importat mai mult decât în vară

Direcţia Judeţeană de Statistică Argeş a raportat şi situaţiile economico-financiare despre exporturile şi importurile din judeţ, aferente lunii septembrie 2020. Astfel, în luna septembrie 2020 exporturile de mărfuri au însumat aproximativ 516,2 milioane euro, înregistrând o creștere semnificativă (de 2,2 ori) comparativ cu luna august 2020 (adică cu 279,3 milioane euro) și o scădere de 2,0% comparativ cu luna septembrie 2019 (adică cu aproximativ 10,5 milioane euro). Ponderea semnificativă (82,1%) în valoarea totală a exporturilor, a fost deţinută de două secţiuni: mijloace de transport (58,0%) și secţiunea maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (24,1%). Topul principalelor cinci ţări partenere ale judeţului Argeş în luna septembrie 2020 la export a fost următorul: Franţa (18,6%), Rusia (10,4%), Turcia (9,2%), Maroc (8,5%), Germania (7,0%). În privinţa importului de mărfuri, în luna septembrie 2020, acesta a totalizat aproximativ 370,2 milioane euro în judeţul Argeş, înregistrând creșteri semnificative faţă de valoarea importurilor din luna august 2020 cu 77,7% (+161,9 milioane euro) şi scăderi comparativ cu luna septembrie 2019 cu 26,3 milioane euro (-6,6%) . Am importat din sectoarele maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (40,6%), mijloace de transport (21,0%), metale comune şi articole din acestea (9,8%) și materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (8,5%) . Topul principalelor cinci ţări partenere ale judeţului Argeş la import în luna septembrie 2020 a fost următorul: Franța (16,3%), Polonia (10,7%), Turcia (10,7%), Germania (9,4%), Italia (7,0%).  Astfel, excedentul comercial (exporturi – importuri ) înregistrat în luna septembrie 2020 a fost de aproximativ 146,1 milioane euro, mai mare cu aproximativ 117,4 milioane euro (de 5,1 ori) faţă de cel înregistrat în luna august 2020. Comparativ cu luna septembrie 2019, excedentul comercial a înregistrat o creștere de aproximativ 15,7 milioane euro (+12,1%) .

În noiembrie au funcţionat 91 de unităţi turistice

În domeniul turismului, la finele lunii noiembrie 2020, au fost în funcțiune 91 unităţi de cazare turistică (reprezentând 31,3% din totalul celor 291 unităţi aflate în observare statistică), cu 54 unități mai puține (-37,2%) decât la aceeași dată din anul 2019. Comparativ cu sfârşitul lunii octombrie 2020, numărul unităţilor de cazare turistică în funcţiune a scăzut cu 9,9% (au fost cu 10 unități mai puține). Preponderente în totalul unităţilor de cazare turistică în funcţiune au fost trei categorii de unități: hotelurile (cu o pondere de 28,6%), pensiunile turistice urbane (cu o pondere de 27,5%) și pensiunile turistice rurale şi agroturistice (cu o pondere de 26,4%). Celelalte categorii de unităţi de cazare turistică au reprezentat 17,5% din totalul celor aflate în funcţiune, greutatea specifică cea mai mare (8,8%) fiind înregistrată la unitățile din categoria cabane turistice. Capacitatea de cazare în funcţiune a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în perioada 1.01-30.11.2020 a fost de 922,6 mii locuri-zile, mai mult de jumătate (54,9%) fiind oferită de hoteluri. Pensiunile turistice rurale și agroturistice au oferit 15,4% din totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune, pensiunile turistice urbane 13,6%, cabanele turistice 6,6%, diferenţa (9,5%) fiind oferită de celelalte tipuri de unităţi de cazare turistică. Din punct de vedere al zonei turistice, oferta semnificativă de locuri de cazare a venit din partea unităților situate în zona montană (43,4% din total) și a celor din oraşul reşedinţă de judeţ (34,6%). Din punct de vedere al confortului, cea mai mare parte a capacității de cazare turistică a fost oferită de unităţile clasificate cu 3 stele (48,3%), unităţile clasificate cu 4 stele oferind 24,2% din aceasta, iar unităţile clasificate cu 2 stele 23,5%.

Cei mai mulţi turişti s-au cazat în zona montană

Sosirile turiștilor înregistrate în perioada analizată (întreg anul trecut) în structurile de cazare turistică a fost de 105,4 mii, dintre acestea 91,6% aparținând turiștilor români (96,5 mii sosiri) și 8,4% turiștilor străini (8,9 mii sosiri). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 numărul turiștilor sosiți în unitățile de cazare turistică a scăzut pe ansamblu cu 57,1% (-140,0 mii persoane), evoluția fiind determinată de scăderea numărului de sosiri ale turiştilor români cu 52,1% (-104,9 mii persoane) și de scăderea numărului de sosiri ale turiștilor străini cu 79,8% (-35,1 mii persoane). Pe tipuri de unități de cazare turistică, cele mai multe sosiri ale turiștilor au fost înregistrate în unitățile de cazare din categoria hoteluri (52,4% din total), la extrema cealaltă situându-se bungalourile care au atras doar 0,1% din totalul turiştilor cazaţi. Pe zone turistice, cele mai multe sosiri au fost înregistrate în unitățile de cazare din zona montană (52,8% din totalul turiștilor cazați) şi în unitățile din orașul reședință de județ (28,1%). Din punct de vedere al confortului, cele mai multe sosiri s-au înregistrat în unitățile clasificate cu 3 stele (45,4% din total) şi în unităţile clasificate cu 4 stele (31,5%).

Francezii şi turcii, cei mai mulţi turişti străini cazaţi în Argeş

Turiştii străini înregistraţi în structurile de cazare turistică au provenit în cea mai mare parte (peste 94,0%) din ţările situate în Europa. Din totalul turiştilor străini, pe primele locuri, după ponderea în numărul total al sosirilor realizate de aceştia, s-au situat turiştii din Franța (cu o pondere de 25,3%) urmaţi de cei din Turcia (13,7%), de cei din Germania (11,1%) și de cei din Italia (10,8%).

 În 2020, 134.000 de români au dormit în hotelurile din Argeş

În perioada ianuarie – noiembrie 2020 numărul de înnoptări ale turiştilor înregistrate în structurile de cazare turistică a fost de 147,2 mii, din care 130,4 mii înnoptări ale turiştilor români (88,6% din total) şi 16,8 mii înnoptări ale turiştilor străini (11,4%). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, numărul total al înnoptărilor s-a redus cu 228,2 mii (-60,8%), evoluţia fiind determinată de scăderea cu 56,9% a numărului de înnoptări realizate de turiştii români (-172,3 mii) și de scăderea cu 76,9% a numărului de înnoptări realizate de turiştii străini (-55,9 mii). Analiza repartiţiei numărului de înnoptări ale turiştilor pe tipuri de unităţi de cazare turistică ne arată faptul că cele mai multe au fost înregistrate în hoteluri (55,6% din total), cele mai puţine (sub 0,1%) totalizând unităţile din categoria bungalouri.

Pe zone turistice, cele mai multe înnoptări au fost înregistrate în unităţile situate în zona montană (49,1% din total) și în unitățile din orașul reședință de județ (29,8%). Din punct de vedere al categoriei de clasificare cele mai multe înnoptări au fost înregistrate în unităţile de 3 stele (46,0% din total) şi în unitățile de 4 stele (31,6%). Din totalul înnoptărilor turiştilor străini înregistrate în structurile de cazare turistică peste 92,0% au fost realizate de turiştii care au provenit din ţările europene. Într-un clasament al ţărilor de provenienţă a turiştilor străini, după ponderea în numărul total al înnoptărilor realizate de aceştia, pe primele locuri s-au situat Franța (23,9%) urmată de Turcia (20,6%), de Italia (11,3%) și de Germania (8,9%).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune înregistrat în perioada 1.01 – 30.11.2020 a fost de 16,0%, inferior celui înregistrat în perioada similară a anului 2019 cu 7,8 puncte procentuale. În acelaşi timp, indici de utilizare netă a capacității de cazare turistică superiori mediei județului au înregistrat unitățile de cazare din categoriile moteluri (26,0%), cabane turistice (24,9%), popasuri turistice (22,4) și hoteluri (16,2%). Celelalte tipuri de unităţi de cazare turistică au înregistrat indici de utilizare sub media judeţului, cu niveluri cuprinse între 15,6% (pensiunile turistice rurale și agroturistice) şi 7,3% (campingurile). După zona turistică, indici de utilizare netă peste media judeţului au înregistrat unităţile de cazare din zona montană (18,0%), iar din punct de vedere al confortului unităţile clasificate cu 4 stele (20,9%), și unitățile clasificate cu 1 stea (20,1%).

126 de autorizaţii pentru construcţia de imobile rezidenţiale

În luna noiembrie 2020, numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidențiale eliberate în județul Argeș a fost de 126, dintre acestea, 89 autorizaţii de construire au fost eliberate pentru mediul rural (70,6% din total) şi 37 autorizaţii pentru mediul urban (29,4%). Comparativ cu luna corespunzătoare a anului 2019 au fost eliberate cu 9 autorizaţii de construire mai puține (-6,7%), scăderea manifestându-se exclusiv în mediul urban unde numărul autorizaţiilor de construire eliberate a fost mai mic cu 24,5%, în timp ce în mediul rural numărul autorizaţiilor de construire eliberate a crescut cu 3,5%.

Comparativ cu luna octombrie 2020, numărul autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale a scăzut pe ansamblu cu 34,4% fiind eliberate cu 66 autorizații mai puține.

În aceeaşi perioadă de timp au fost eliberate şi 25 autorizaţii de construire pentru alte clădiri, din care 19 în mediul rural şi 6 în mediul urban. Comparativ cu luna noiembrie 2019, numărul autorizaţiilor de construire eliberate pentru alte clădiri a fost mai mic cu 51,0%. Suprafaţa clădirilor rezidenţiale pentru care au fost eliberate autorizaţii de construire în luna noiembrie 2020 a fost de 28,1 mii mp, mai mare cu 35,9% comparativ cu suprafața autorizată în aceeași perioadă a anului 2019 (+7,4 mii mp). Dinamica ascendentă a suprafeţei clădirilor rezidenţiale autorizate s-a datorat creșterii cu 98,4% a suprafeţei autorizate din mediul urban în timp ce în mediul rural suprafața autorizată a fost mai mică cu 5,1%. Comparativ cu luna octombrie 2020, suprafaţa totală a clădirilor rezidenţiale pentru care s-au eliberat autorizaţii de construire a fost mai mare cu 1,4 mii mp (a crescut cu 5,1%), se mai arată în raportul DJS Argeş, emis la finele lunii ianuarie.

foto slider descriptiv

foto interior: Directia Judeteana de Statistica Arges

Write A Comment

error: Content is protected !!