S-A VOTAT! Spitalele revin la consiliile judeţene şi locale!

Share pe Facebook Share pe Whatsapp Share pe Messenger Share pe email

­Parlamentul a votat astăzi starea de alertă, la pachet cu o serie de modificări aduse de către PSD la HG 394 din 18 mai a.c.

Astfel, spitalele (COVID) care au fost preluate de către Ministerul Sănătăţii în perioada de urgenţă au revenit în subordinea şi sub autoritatea administraţiilor locale (consilii judeţene, primării, etc), începând cu starea de alertă. 

CUM S-A MODIFICAT:

La Anexa nr. 1 după articolul 3 din HG 394 s-a introdus un nou articol, cu următorul cuprins:

„Autorităţile publice locale, pentru unităţile sanitare din subordinea lor, exercită atribuţia de numire, suspendare şi eliberare din funcţie a persoanelor care ocupă funcţii de conducere în cadrul acestor unităţi în condiţiile legii”- potrivit votului majoritar de astazi. Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a adoptat Hotărârea privind încuviințarea Stării de Alertă pe întreg teritoriul României, începând cu data de 18.05.2020, pe o durată de 30 de zile.”

Spitalul de Urgenţă Piteşti, Spitalul din Câmpulung sunt doar două din unităţile sanitare care revin sub admninistrarea Consiliului Judeţean/Primărie.

Din 465 deputați și senatori, au votat 417, din care 372 ”DA”, ”NU” 37, 7 abțineri. Prin urmare, starea de alertă a trecut de Parlament cu majoritate.

Alte modificări ale HG (394 din 18 mai 2020), privind starea de alertă, care au fost votate astăzi:

Guvernul va asigura măşti pentru persoanele defavorizate:

La Anexa nr. 2 articolul 1 punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. În spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 şi 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. Guvernul României prin Ministerul Sănătăţii va pune la dispoziţia autorităţilor publice locale necesarul de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ – teritoriale respective”.

Carantinarea se stabileşte prin HG

La Anexa nr. 3 articolul 3 punctele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„1. Menţinerea carantinei în clădirile, localităţile şi zonele geografice stabilite prin ordine ale persoanelor legal îndreptăţite şi care nu au fost revocate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

2. Instituirea carantinei în clădirile, localităţile şi zonele geografice se stabilesc prin hotărâre de Guvern, la solicitarea comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, pe baza analizelor realizate de către direcţiile de sănătate publică şi avizate de către Institutul Naţional de Sănătate Publică”.

La Anexa nr. 3 articolul 1 punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Activitatea instituţiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizual, a instituţiilor, inclusiv organizatori de drept privat, de spectacole şi/sau concerte, a centrelor şi/sau a căminelor culturale şi a altor instituţii de cultură, inclusiv organizaţii de drept privat, precum şi evenimentele culturale în aer liber şi festivalurile publice şi private pot fi desfăşurate în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, în termen de 5 zile de la adoptarea prezentei Hotărâri”

Hotărârea de Guvern, cu modificările de astăzi urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.

Write A Comment