Stare de URGENŢĂ la Tribunalul Argeş!

Share pe Facebook Share pe Whatsapp Share pe Messenger Share pe email

Tribunalul Argeş a anunţat că până pe data de  08 decembrie 2020, inclusiv, din cauza unui număr de 13 cazuri de COVID  19 confirmate în cadrul instanţei, vor fi soluţionate doar cauzele urgente, similare celor prevăzute în starea de urgenţă. LISTA:

 1. Secţia penală:
 • cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; – cauzele  cu inculpaţi aflaţi sub imperiul unor măsuri preventive  aflate în procedura de camera preliminară sau în cursul judecăţii pe fond;
 • cauzele  privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală;
 • cauzele referitoare la măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor;
 • cauzele  privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical; menţinerea,  înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical;
 • cauzele aflate în procedura în camera preliminară;
 • conflicte de competenţă şi incidentele procedurale;
 • cauzele cu inculpaţi minori;
 • cauze apreciate de judecător ca fiind urgente, prin raportare la iminenţa împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale.
 1. Secţia civilă:
  • încuviinţare executare silită;
  • ordonanţă preşedinţială;
  • suspendare provizorie;
  • suspendarea executării silite; în cazurile în care legea nu permite procedura suspendării provizorii;
  • ordin de protecţie;
  • cereri privind internarea nevoluntară,
  • delegare temporară a autorităţii părinteşti
  • cereri în materie de tutelă/curatelă;
  • desemnare tutore / curator;
  • asigurare dovezi şi măsuri asiguratorii; – autorizare intrare încăperi; – Legea nr. 136/2020
  • instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;
  • validare primar / validare consilieri;
  • ordonanţă preşedinţială;
  • ordonanţă preşedinţială vizând minorii,
  • suspendare provizorie
  • toate cererile/incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează în perioada restrângerii activităţii.
 1. Contencios administrativ şi fiscal, în care se soluţionează în fond:
 • litigiu privind achiziţiile publice – contestaţie atribuire;
 • litigiu privind achiziţiile publice – suspendare atribuire;
 • litigiu privind achiziţiile publice – suspendare executare contract; – asigurare dovezi;
 • cereri înfiinţare sechestru;
 • măsuri asiguratorii;
 • ordonanţă preşedinţială;
 • suspendare provizorie a executării;
 • suspendare executare act administrativ;
 • suspendare licitaţie;
 • toate cererile/incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează în perioada restrângerii activităţii.
 1. Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale:
 • asigurare dovezi;
 • măsuri asiguratorii;
 • ordonanţă preşedinţială;
 • suspendare provizorie executare;
 • acţiune în suspendarea grevei;
 • toate cererile/incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează în perioada restrângerii activităţii.

Listele de şedinţă se vor afişa pe portalul instanţei, la avizierul instanţei şi vor fi predate corpului de jandarmi pentru accesul justiţiabililor în cauzele urgente. Pe listele de şedinţă se va menţiona în dreptul fiecărui termen, în cauzele care nu se judecă – AMÂNAT ÎN BAZA HOTĂRÂRII ADUNĂRII GENERALE -NR. 6/23.11.2020, părţile urmând a fi citate pentru noul termen. La momentul afişării condicii de şedinţă se va menţiona termenul acordat. Accesul în incintă va fi permis doar persoanelor care au calitatea de părţi ori participanţi în procesele aflate pe rol în ziua respectivă şi doar în intervalele orare menţionate pe listele de şedinţă, care vor fi predate la jandarmi. La Arhivă şi Registratură, actele pot fi depuse la dosare doar pe fax la nr. 0248/210.888, pe adresă de email a instanţei tr-arges@just.ro sau prin poştă. Personalul din arhivă va asigura listarea şi înregistrarea documentelor sosite pe adresă electronică a Tribunalului, după cum au anunţat reprezentanţii Tribunalului, prin preşedinta Mariana Vârgă.

În cadrul acestei instanţe, au fost confirmaţi COVID un judecător, şapte grefieri, un specialist IT, un funcţionar public, doi angajaţi ai personalului conex, un angajat- personal contractual.

 

 

 

 

Write A Comment