Peste 1000 de locuri în Argeş sunt dedicate învăţământului profesional!

Share pe Facebook Share pe Whatsapp Share pe Messenger Share pe email

La nivelul județului Argeș, în anul școlar 2021-2022, pentru învățământul profesional sunt alocate 838 locuri şi 180 pentru învățământul profesional dual (1018 locuri, în afara locurilor dedicate învăţământului teoretic).

Potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, învățământul profesional și profesional dual oferă multiple avantaje celor care doresc să învețe o meserie căutată pe piața muncii:

  1. Elevii din învăţământul profesional beneficiază de susţinere financiară, în valoare de 200 lei pe lună, prin Programul naţional de protecţie socială „Bursa profesională” și desfășoară activitatea de instruire practică, la operatorul economic, în condiții reale de muncă.
  2. La finalizarea studiilor, elevii vor obține certificat de calificare de nivel 3 al Cadrului Naţional al Calificărilor, corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. Aceasta oferă șansa angajării atât la nivel național, cât și în statele membre UE.
  3. Absolvenții își pot continua studiile în ciclul superior al liceului, finalizând cu certificat de calificare nivel 4.

    Câţi elevi din Argeş au fost confirmaţi COVID

Învățământul dual oferă, pe lângă avantajele menționate anterior, următoarele:

  1. Elevii primesc o bursă de la operatorul economic, cel puţin la nivelul celei acordate din fonduri publice (Legea educaţiei naţionale, art. 25);
  2. Sunt asigurate echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;
  3. Sunt garantate cheltuielile necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii pentru elevi;

În funcție de agentul economic partener de practică, elevii pot beneficia și de stimulente şi alte forme de sprijin : masă caldă, transport, tabere (ex. Țara lui Andrei), formări, dispozitive electronice de comunicare etc, după cum a anunţat Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş.

 

 

Write A Comment

error: Content is protected !!