Câte dosare judecă un magistrat la Tribunalul Argeş?/ Marile probleme ridicate de instanţă

Share pe Facebook Share pe Whatsapp Share pe Messenger Share pe email

Potrivit raportului Tribunalului Argeş pe anul 2019, un singur magistrat a ajuns să judece, în medie, circa 1300 de dosare. Cel mai mare volum de muncă a fost semnalat la Secţia pentru Conflicte de Muncă şi Asigurari Sociale (1362 cauze pe anul 2019 la un singur judecător). La Secţia Civilă, un magistrat s/a incarcat cu aproximativ 445 de dosare, iar la Secţia Penală, cu aproximativ 352 de cauze.

La Tribunalul Argeş lucrează 37 de judecători, dintr-o structură de 39.

Tribunalul Argeş insistă in raport asupra promovării şi aplicării unei practici unitare de către instanţe, acest aspect fiind invocat pe lista priorităţilor.

Dosarele penale, soluţionate mai rapid decât cele civile

Anul trecut, la Secţia Civilă a Tribunalului Argeş, ponderea cauzelor soluţionate în mai puţin de 6 luni a fost de circa 60%. La Secţia pentru conflicte de munca şi asigurari sociale, de 72,3%. În privinţa Secţiei Penale, dosarele soluţionate în mai puţin de 6 luni au deţinut o pondere de 96%.

Vulnerabilităţile Tribunalului Argeş

În opinia reprezentanţilor Tribunalului Argeş, prin vocea preşedintei Mariana Vârgă, există o serie de vulnerabilităţi cu care instanţa se confruntă şi care afectează performanţa magistratului şi eficienţa actului de justiţie: 

  1. insuficienta finanţare a instanţei, sub aspectul resurselor materiale şi umane. Acest aspect determină dificultăţi de personal pe care le suportă instanţa, simultan cu desfăşurarea unei intense activităţi de judecată propriu zise.
  2. supraîncărcarea completurilor de judecată civile din cadrul Tribunalului Argeş, cu litigiile de competenţa Tribunalului Specializat Argeş, respectiv litigiile cu profesionişti.
  3. lipsa unei Secţii de contencios administrativ şi fiscal la nivelul Tribunalului Argeş, aspect sesizat şi de către CSM. Tribunalul Argeş a propus înfiinţarea acestei secţii, pentru preluarea de la complete civile a cauzelor în materia contencios administrativ.
  4. durata mare a procedurilor judiciare reprezintă o deficienţă constantă şi importantă a sistemului judiciar naţional, sens în care se impune sancţionarea mai fermă a abuzurilor de drept; reducerea numărului cauzelor mai vechi aflate pe rol; monitorizarea compartimentelor sau sectoarelor de activitate unde se constată întâmpinarea unor dificultăţi în exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu, identificarea şi aplicarea măsurilor ce se impun pentru înlăturarea acestora.
  5. aplicarea în mod neunitar a legislaţiei în vigoare.

Acest fapt este cauzat, în principal, de fluctuaţia legislativă şi necorelarea normelor juridice ceea ce impune instanţei supreme să clarifice problemele de drept controversate prin intermediul deciziilor pronunţate în recursurile în interesul legii.

  1. inexistenţa unui compartiment administrativ în cadrul Tribunalului Argeş care să cuprindă personal de întreţinere, respectiv doi muncitori, precum şi un administrator, în schema instanţei neexistând aceste posturi.
  2. având în vedere faptul că imobilul – sediu al Tribunalului Argeş, cuprinde foarte multe spaţii şi birouri cu un grad de ocupare ridicat, se impune achiziţionarea serviciilor unei firme de curăţenie profesională pentru întreţinere, fiind necesare echipamente şi ustensile speciale pentru curăţirea spaţiilor interioare şi exterioare.

De ce se tergiversează soluţionarea dosarelor: probleme cu experţii

 Tribunalul Argeş explică şi care sunt motivele care duc la lipsa de celeritate:

– depunerea la dosarul cauzei, de către experţi, de lucrări de specialitate cu concluzii neconcludente, care nu răspund obiectivelor stabilite de instanţă, impunându-se refacerea acestora de către alţi experţi;

lipsa de fermitate, uneori, a magistraţilor, manifestată prin neaplicarea amenzilor judiciare sau a celorlalte sancţiuni puse de lege al îndemâna acestora, faţă de persoanele (experţi martori, avocaţi, interpreţi, etc.) care cu rea-credinţă sau fără motive justificate, prin comportamentul lor, determină tergiversarea soluţionării cauzelor, se mai arată în raportul Tribunalului Argeş, pentru perioada anului trecut.

în foto: preşedinta Tribunalului Argeş, judecător Mariana Vârgă

Graţiela Bâzoi

 

Write A Comment