Tribunalul Argeş judecă doar cazurile urgente! Acces limitat în instanţe până la finele lunii

Share pe Facebook Share pe Whatsapp Share pe Messenger Share pe email

Tribunalul Argeş a anunţat astăzi că, începând de mâine, 12 martie 2020, încetează programul de lucru cu publicul în cadrul serviciilor Arhivă şi Registratură.

DECIZIA TRIBUNALULUI ARGEŞ:

 • Se recomandă justiţiabililor şi avocaţilor, ca depunerea înscrisurilor pentru dosarele aflat pe rolul instanţei, să se facă prin mijloace de comunicare electronică permise de lege, e-mail (tr-arges@just.ro), fax 0248/21.24.10 sau prin poştă.
 • De asemenea, consultarea dosarelor se va face accesând aplicaţia dosarul electronic http://www.curteadeapelpitesti.ro/Dosare_ecris.aspx, pusă la dispoziţia justiţiabililor de către Curtea de Apel Piteşti, în baza parolei ce le-a fost comunicată odată cu emiterea citaţiei (pentru dosarele înregistrate începând cu data de iunie 2018).
 • Accesul justiţiabililor, avocaţilor şi a altor persoane în incinta Tribunalului Argeş va fi limitat, urmând să aibă acces doar cei care trebuie să participe la şedinţa de judecată, în ziua respectivă, în cauzele urgente, afișate zilnic de către fiecare complet de judecată.
 • Pe perioada 12 martie – 31 martie 2020, se vor judeca doar cauzele urgente aşa cum au fost stabilite prin Hotărârea nr. 5/04.02.2020 a Adunării Generale, după cum urmează:
 • Secţia penală: cauze cu părţi în stare de detenție având ca obiect: contestaţia la executare (fond şi contestaţie), liberare condiţionată (fond şi contestaţie), alte modificări de pedepse (fond şi contestaţie), amânare/întrerupere executare pedeapsă (fond şi contestaţie); cauze cu inculpaţi minori; cauze în care inculpaţii se găsesc sub imperiul unor măsuri preventive sau măsuri de siguranţă; cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi privind măsurile preventive, cauzele în care există riscul împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale în următoarele şase luni.
 • Secţia civilă: ordin de protecţie, suspendare executare, sechestru asigurător, ordonanţa preşedinţială, cauzele care se judecă de completele specializate de minori fond, măsuri de protecţie, plasamente şi adopţii, cerere de ajutor public judiciar (în cauze urgente).
 • Secţia pentru conflicte de munca si asigurări sociale: ordonanţă preşedinţială, suspendare executare, suspendare provizorie, cerere de ajutor public judiciar (în cauze urgente).
 • Toate completurile de judecată vor proceda la preschimbarea termenelor de judecată acordate în luna martie (începând cu termenele din 12.03.2020) pentru o dată ulterioară, cu înştiinţarea părţilor şi a participanţilor la proces.
 • Cauzele penale cu persoane deţinute, vor fi soluţionate cu audierea persoanelor încarcerate prin sistem de videoconferinţă. Se va proceda astfel, cu concursul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, urmând ca celor care prezintă stări febrile să li se interzică accesul în sălile de judecată.
 • Depunerea actelor de procedură şi a oricăror altor înscrisuri pentru dosarele aflate pe rolul instanţei ori soluţionate, se va face pe bază de borderou, personal de către cei implicaţi în actul de justiţiei (justiţiabili, avocaţi, mandatari, etc.), în cutiile special amenajate şi amplasate la intrarea în incinta instanţei, pentru fiecare secţie – civilă penală, litigii de muncă şi asigurări sociale, sau  prin mijloace de comunicare electronică permise de lege, e-mail (tr-arges@just.ro), fax 0248/21.24.10 ori prin poştă.
 • Depunerea actelor efectiv la instanţă, în cutiile special amenajate şi amplasate la intrarea în incinta instanţei, se va realiza în zilele de luni şi joi, în intervalul orar 1000 – 1200, pentru cazurile în care nu este posibilă transmiterea în celelalte modalităţi mai sus menţionate.  Decizia a fost luată de către judecătorii Tribunalului Argeş, prin preşedinte Mariana Vârgă şi vicepreşedinte Andreea Prunaru, în vederea prevenirii răspândirii la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus şi asigurarea sănătăţii şi securității în muncă la nivelul personalului instanţei. 

   

   

   

   

   

   

Write A Comment