Guvernul a aprobat astăzi memorandumul cu tema– Încadrarea schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii întreprinderilor care îşi focalizează producţia în mediul rural şi urban mic în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 prin Programul RURAL INVEST în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român.

Memorandumul aprobat instituie o schemă de ajutor de stat pentru a facilita accesul la finanțare a întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare, precum și a întreprinderilor din alte domenii, care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone.

Măsurile de sprijin vizează îmbunătățirea accesului la creditare al beneficiarilor care se confruntă cu dificultăți generate de pandemia de COVID-19, precum și stimularea investițiilor în mediul rural ceea ce creează premise favorabile pentru modernizarea comunităților locale și dezvoltarea mediului de afaceri în toate localitățile din România.

„Programul Rural Invest presupune, ca şi în cazul programului Agro Invest, o creditare de 10% din valoarea finanţării garantate, care nu se mai rambursează. Funcţionează oarecum pe aceleaşi principii ca şi cunoscutul program AGRO INVEST, fiind practic o extindere a acestuia. Diferenţa dintre cele două este că primul a luat naştere înainte de pandemia Covid, în urmă cu doi ani şi ceva, ca un avantaj pentru fermierii români, cel de-al doilea- Rural Invest– oferind un sprijin pentru aceştia şi nu numai, tocmai din cauza crizei pandemice. Programul Agro Invest, pe care l-am înaintat fostului premier de atunci, Ludovic Orban, şi despre care îmi amintesc că a prins viaţă după discuţiile foarte aplicate cu fermierii şi sistemul bancar, a fost extins de la un fond de garantare de 1 miliard lei la 5 miliarde lei. Sumele oferite sunt unele semnificative şi în cadrul schemei de ajutor de stat, care se derulează prin Rural Invest, program al cărui memorandum a fost astăzi aprobat de Guvern. Beneficiarii sunt încântaţi de aceste scheme de sprijin şi au nevoie de o finanţare imediată.”- a declarat pentru interespublic.ro deputatul PNL de Argeş, Daniel Constantin.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de:

Ø garanții de maximum 90% din creditele bancare acordate pentru investiţii şi/sau pentru susţinerea activităţii curente; valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii, în baza unor condiţii;

Ø precum și un grant, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de maxim 24 de luni de la data acordării creditului, precum și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro per întreprindere în cazul în care întreprinderea nu își desfășoară activitatea în sectorul agriculturii, pescuitului și acvaculturii, 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare.

Bugetul schemei de ajutor de stat este de 530,5833 milioane lei, sumele urmând a fi asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale, potrivit Guvernului.

Write A Comment