Tag

rural

Browsing

Ministerul Educației a finalizat selecția proiectelor ce urmează a fi finanțate în prima etapă a Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), cuprins în cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată”, aprobat de Comisia Europeană pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență cu o valoare de 543 milioane euro. În urma evaluării de către experți externi a calității planurilor de acțiune propuse de unitățile de învățământ, 32 de cereri de finanțare depuse la nivelul județului Argeș au obținut un punctaj care le califică pentru finanțare. Din cele 32 de proiecte depuse, 31 sunt din mediul rural, 13 fac parte din ”zona fără marginalizare”, 7 din ”zona de marginalizare medie”- dezavantajată și 12 din ”zona marginalizare medie și severă”. În privința granturilor accesate, 9 unități vor beneficia de granturi mici, 16 de granturi medii și 7 de granturi mari, a anunţat astăzi Inspectoratul Judeţean Şcolar Argeş. LISTA ŞCOLILOR ARGEŞENE,…

Guvernul a aprobat astăzi memorandumul cu tema- Încadrarea schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii întreprinderilor care îşi focalizează producţia în mediul rural şi urban mic în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 prin Programul RURAL INVEST în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român. Memorandumul aprobat instituie o schemă de ajutor de stat pentru a facilita accesul la finanțare a întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare, precum și a întreprinderilor din alte domenii, care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone. Măsurile de sprijin vizează îmbunătățirea accesului la creditare al beneficiarilor care se confruntă cu dificultăți generate de pandemia de COVID-19, precum și stimularea investițiilor în mediul rural ceea ce creează premise favorabile pentru modernizarea comunităților locale și dezvoltarea mediului de afaceri în toate localitățile din România. „Programul Rural Invest presupune, ca şi în cazul…