Scandalul stimulentului pentru nou-născuţii din Piteşti, între politică şi lege!

Share pe Facebook Share pe Whatsapp Share pe Messenger Share pe email

PNL acuză că proiectul pentru acordarea stimulentului dedicat nou-născuţilor nu este acceptat de către primarul Cristian Gentea, din motive politice. Consilierii PNL Mihai Coteţ, Sorin Apostoliceanu, Cătălina Dumitraşcu şi Răzvan Şerbănoiu, au cerut ca acest proiect să fie introdus pe ordinea de zi, pentru că este unul mai mult decât necesar, dată fiind scăderea natalităţii în Piteşti, dar şi că alte oraşe, printre care se numără chiar Capitala ţării acordă deja o astfel de indemnizaţie anuală, pentru fiecare copil născut.

Săptămâna trecută, în cadrul dezbaterilor legate de bugetul Piteştiului, tensiunile dintre liberali şi primarul Gentea au luat o altă turnură, în momentul în care edilul Piteştiului a declarat tranşant că o avizare a stimulentului pentru nou-născuţi este ilegală. Cristian Gentea a invocat mai multe discuţii pe care le-a avut cu reprezentanţii oraşelor mari şi numai, Oradea, Cluj, Sibiu, Focşani, etc, în care nu se acordă acest sprijin, pentru că este ilegal, aducând în discuţie chiar şi existenţa unei decizii judecătoreşti definitive de la Odorheiu Secuiesc în acest sens. Declaraţiile respective i-au înfierat şi mai mult pe liberali, care şi-au expus opiniile pe reţelele de socializare, rămânând la aprecierea că o respingere a proiectului ar însemna o decizie pur politică din partea primarului. Cristian Gentea a anunţat în avans că secretarul general al Primăriei nu va da avizul pentru legalitate, chiar dacă proiectul va fi introdus în Consiliul Local, după data de 6 februarie.

Ziarul Gherila a luat legătura cu Venczel Attila, secretarul general al Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, cel care practic semnează pentru legalitate hotărârile de Consiliul Local, pentru a afla detaliile din spatele deciziei definitive de care a vorbit primarul Cristian Gentea.

Venczel Attila: “Nu am semnat HCL pentru legalitate, pentru că este nevoie de lege specială!”

Venczel Attila, secretarul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita

Conform declaraţiilor secretarului general al Primăriei Odorheiu Secuiesc- Harghita, Venczel Attila, acordarea stimulentului pentru nou-născuţi a creat un scandal fără precedent, încă în anul 2019 când toţi consilierii (17 prezenţi din 19) au votat pentru această indemnizaţie. HCL-ul respectiv (care prevedea 500 lei pe an pentru primul nou-născut, 650 lei pentru al doilea şi 800 lei pentru al treilea şi mai mulţi) nu a primit însă avizul de legalitate al lui Venczel Attila. De ce? Pentru că, în opinia sa, pentru acordarea unui astfel de beneficiu financiar este nevoie de o lege specială.

“S-a făcut un mare tam-tam la noi că nu se poate acorda acest stimulent pentru nou-născuţi. Ni s-a reproşat că în zonele locuite doar de români se poate, şi la noi nu se poate, unde trăiesc maghiari. Eu nu am contrasemnat pentru legalitate. Prefectura a atacat această hotărâre de Consiliu Local, iar atunci iniţiatorii au spus că reprezentanţii Guvernului discriminează localităţile conduse de maghiari. Această hotărâre exista în 2019. Din 17 consilieri locali prezenţi la şedinţă, toţi au votat pentru acordarea stimulentului. Hotărârea spune: se acordă aprobarea unui stimulent financiar pentru famiiliile de nou-născuţi, începând cu data de 1 septembrie 2019. Eu am învederat faptul că stimulentul financiar respectiv trebuie să fie reglementat prin lege specială. Adică, Legea 292 invocată de consilieri spune că pot fi acordate nişte beneficii sociale şi de către consiliile locale, care să fie reglementate prin legi speciale, dar această lege specială pur şi simplu nu există. Nu în acest caz. Şi am zis aşa: în prezent, posibilitatea acordării stimulentului pentru nou-născuţi nu este reglementată prin niciun act normativ, respectiv prin nicio lege specială, deci este lipsită de un cadru legal. Cum nu există cadru legal pentru o astfel de cheltuială de tip bugetar, considerăm că sunt incidente şi articole de lege din Legea Finanţelor Publice, care prevede că nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetul local, nici angajată, dacă nu există bază legală. Administraţia publică locală este guvernată de nişte dispoziţii de drept public, iar prevederile dreptului public se interpretează în sensul că se poate face tot ce este prevăzut în lege şi este permis. Consilierii au venit la un moment dat cu interpretarea că dacă legea nu interzice, de ce nu se poate ? În cazul nostru, hotărârea era cu caracter general, adică s-ar fi acordat tuturor familiilor în care se nasc copii, iar părinţii trebuia să aibă domiciliul în Odorheiu Secuiesc. Ar fi fost iarăşi altfel, dacă am fi spus că noi sprijinim o categorie defavorizată. Noi nu avem decizii luate pentru categoriile defavorizate, sunt în schimb cele acordate pentru drepturile sociale, prevăzute de lege. Sprijinul acordat pentru nou-născuţi nici nu poate fi considerată o măsură prin care statul, reprezentat prin administraţiile locale, ar interveni pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea, din moment ce beneficiul acordat ar avea ca grup ţintă toţi nou-născuţii, nu anumite categorii, cum sunt cele defavorizate.

Este necesară o nouă lege, una specială, care să prevadă fonduri ori din bugetul statului, pentru toţi beneficiarii, ori, eventual, ar îndreptăţi consiliile locale să decidă în această privinţă, deşi şi aşa, de exemplu, la noi pot reapărea probleme. Pentru că, în opinia mea, la noi ar fi o discriminare: dacă spui că toţi părinţii trebuie să aibă domiciliul în Odorheiu Secuiesc… Poate unii au doar reşedinţă. Şi atunci, cei cu reşedinţă de ce nu pot beneficia (?!?), deci s-ar ridica problema discriminării. Avem şi noi cunoştinţă că se acordă acest stimulent în alte localităţi. Consilierii chiar au invocat că s-au dat la Bucureşti sau în alte zone. Acest lucru însă nu înseamnă că şi este unul normal. Mai devreme sau mai târziu, poate că şi ei vor avea probleme. Instanţa de fond, Tribunalul Harghita, chiar a invocat faptul că dacă la Bucureşti s-a putut, atunci se poate şi la noi. Pe recurs însă, la Curtea de Apel Târgu-Mureş, această motivare nu a stat în picioare.”- a declarat pentru Gherila secretarul Primăriei Odorheiu Secuiesc, Venczel Attila.

Întrebat dacă şi în cazul unui alt sprijin acordat de această dată elevilor, precum este programul “Primul ghiozdan”, este nevoie, în opinia sa, tot de o lege specială, secretarul general al municipiului Odorheiu Secuiesc a spus că da, este nevoie:“Şi în acest caz este nevoie, pentru că nu există nicio prevedere legală care ar permite să fie alocaţi bani în bugetul local pentru aşa ceva. Nu există o normă. Anumiţi consilieri locali cred că noi, ca administraţie, avem o autonomie decizională sută la sută, că suntem nişte leguitori locali. Foarte mulţi nu înţeleg că administraţia publică locală până la urmă are menirea să execute legi. Nu putem adopta acte normative care sunt contrare legii sau actelor normative cu caracter superior în ierarhie.”- a mai precizat Venczel Attila.

Acesta ne-a pus la dispoziţie şi deciziile instanţelor care au analizat cât de legal este stimulentul pentru nou-născut, votat de Consiliul Local Odorheiu Secuiesc.

Surpriza este cu atât mai mare cu cât judecătorii de la Tribunal au spus DA, este legal, iar judecătorii de la Curte au spus NU, nu este!

Tribunalul: “Ar fi injust ca familiile cu nou născuţi din acest municipiu să nu poată beneficia de un ajutor din partea autorităţilor locale”

Aşadar, conform procedurilor administrative, Prefectura Harghita a atacat în instanţă HCL-ul stimulentului pentru nou-născuţi, votată de C.L. Odorheiu Secuiesc, acuzând că este nelegală. Redăm din decizia Tribunalului Harghita care a văzut în acordarea indemnizaţiei pentru bebeluşi o decizie legală: “S-a apreciat faptul că orice act administrativ adoptat cu acest scop nu mai este corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel cu care se află în conexiune. Nu lipsit de importanţă este şi faptul că atât Consiliul Judeţean Ialomiţa, cât şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au aprobat hotărâri similare considerând că acestea sunt legale şi temeinic justificate.

Hotărârile acestor consilii au fost apreciate a fi legale şi de către organele de control, respectiv Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti şi de Instituţia Prefectului – Judeţul Ialomiţa şi nu au fost atacate în instanţă, ele producându-şi efectele. Astfel, ar fi injust ca familiile cu nou născuţi din acest municipiu să nu poată beneficia de un ajutor din partea autorităţilor locale, în condiţiile în care acesta s-ar acorda tututor familiilor, fără vreo diferenţiere. Pentru toate aceste motive, Tribunalul va constata legalitatea hotărârii atacate şi va respinge acţiunea ca nefondată. Tribunalul respinge, ca nefondată, acţiunea formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Harghita, împotrivapârâtului Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, referitor la anularea Hotărârii de consiliu local nr. 124/2019 privind acordarea unui stimulent financiar pentru familii cu nou-născuţi. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Harghita. (Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20.11.2019, Tribunalul Harghita). 

Curtea de Apel: “Primarii pot acorda bani pentru situaţii excepţionale, nu generale”

Curtea de Apel a întors însă situaţia legalităţii stimulentului la 180 de grade, criticând că Tribunalul a interpretat legea greşit: “Curtea reţine că judecătorul fondului a interpretat greşit aceste texte de lege. Potrivit art. 130 din legea 272/2004, primarii acordă prestaţii financiare excepţionale, în situaţia în care familia care îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională şi care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului. Prestaţiile excepţionale se acordă cu prioritate copiilor ale căror familii nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda copilului îngrijirea corespunzătoare ori ca urmare a necesităţii suportării unor cheltuieli particulare destinate menţinerii legăturii copilului cu familia sa. În funcţie de fiecare caz în parte, primarul decide, prin dispoziţie, cu privire la acordarea prestaţiei financiare excepţionale şi cuantumul acesteia. Se observă astfel cu uşurinţă că acest text normativ are în vedere doar situaţiile excepţionale şi temporare cu care se confruntă o familie, precum şi familiile care nu au posibilitatea de a acorda îngrijirea corespunzătoare copilului. Prin hotărârea atacată, consiliul local a decis acordarea unui ajutor general familiilor cu copii nou născuţi fără îndeplinirea unei situaţii excepționale sau a unor dificultăţi financiare particulare, astfel încât acest temei legal nu poate justifica adoptarea hotărârii de către autoritatea publică pârâtă. De asemenea, art. 68 al. 1 din legea 292/2011 se referă la ajutoarele acordate în condiţiile legii, or, aşa cum s-a arătat mai sus, nu există un cadru legal pentru acordarea acestor ajutoare. Din analiza coroborată a textelor indicate mai sus, curtea reţine că autoritatea deliberativă a municipiului Odorheiu Secuiesc a adoptat o hotărâre nesusţinută legal şi a încălcat astfel prevederile art. 81 din legea 24/2000 care stabilesc că la elaborarea proiectelor de hotărâri, ordine sau dispoziţii se va avea în vedere caracterul lor de acte subordonate legilor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi altor acte de nivel superior, iar reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale şi ale consiliilor judeţene, precum şi cele cuprinse în ordinele prefecţilor sau în dispoziţiile primarilor nu pot contraveni Constituţiei României şi reglementărilor din actele normative de nivel superior. Având în vedere că judecătorul fondului a interpretat greşit prevederile art. 66 al. 4 şi 68 al. 1 din legea 292/2011 precum şi ale art. 130 şi 131 din legea 272/2004, Curtea va constata că este incident cazul de casare prevăzut de art. 488 al. 1 pct. 8 din codul de procedură civilă, va admite recursul, va casa hotărârea atacată în parte, va menţine soluţia cu privire la excepţia autorităţii de lucru judecat, va admite cererea prefectului şi va anula HCL 124/2019 emisă de pârât. Admite recursul formulat de recurentul Prefectul judeţului Harghita, împotriva sentinţei civile nr. 1642/20.11.2019 pronunţată de Tribunalul Harghita, în dosarul nr. 1089/96/2019. Anulează HCL 124/2019 emisă de pârât. Definitivă. Pronunţată azi, 22.07.2020”- se arată în decizia Curţii de Apel Târgu-Mureş. 

Consilierul Codruţ Matei: “La Bascov nu s-a pus problema ilegalităţii”

Aşadar, întreaga încăierare legislativă de la Harghita s-a soldat cu decizia justiţiei, potrivit căreia acest stimulent este ilegal, dacă este acordat în lipsa unei legi speciale. Mai înţelegem că este posibil ca sprijinul acesta financiar să funcţioneze în judeţele în care Prefecturile nu au atacat HCL-urile.

Decizia Curţii din Târgu Mureş (la care este arondat Harghita) a fost deja luată ca exemplu de oraşe precum Bacău, care a ridicat aceeaşi problemă, după cum ne-a mai declarat atât Venczel Attila, dar şi primarul Cristian Gentea în dezbaterea publică de săptămâna trecută.

consilier local Bascov, Codruţ Matei

La Bascov însă nu s-a ridicat problema ilegalităţii. Stimulentul pentru nou-născuţi a fost propus în 2019 de consilierul local Codruţ Matei (primarul Gheorghe Stancu nu a putut vorbi, aflându-se în spital în Germania), pentru o valoare anuală de 500 de lei, iar anul trecut suma a fost chiar dublată la iniţiativa consilierului local Augustin Ciurezu. “La Bascov nu au fost probleme de legalitate. Am invocat legislaţia necesară, a fost adoptată Hotărârea şi funcţionează. Dacă s-ar fi încălcat legea, cu siguranţă am fi aflat asta şi nu s-ar mai fi acordat această indemnizaţie.”- ne-a declarat consilierul local Codruţ Matei (Pro România). Pentru acordarea stimulentului, Primăria Bascov înregistrează în medie 130 de cereri anual, conform spuselor consilierului Codruţ Matei.

Ce vor face consilierii locali PNL în continuare?

I-am întrebat pe iniţiatorii proiectului, Mihai Coteţ, Sorin Apostoliceanu, Răzvan Şerbănoiu, ce urmează să facă, după aflarea veştilor expuse în dezbaterea de săptămâna trecută de primarul Gentea, potrivit cărora stimulentul pentru nou-născuţi ar fi ilegal, dacă ar fi dat prin HCL.

Sorin Apostoliceanu: “Cum putem da bani pentru cei care au împlinit 50 de ani de căsătorie, putem da liniștiți și pentru fiecare nou născut!”

Sorin Apostoliceanu: “Din păcate s-a pus proiectul nostru de hotărâre în dezbatere publică fără să fie anunțat nicăieri, fără dată de început sau de terminat până când se pot transmite sugestii. La fel ca la proiectul cu studiul de oportunitate pentru un spital municipal, când s-a încheiat un contract cu o firmă, dar nimeni nu a știut nimic, nu s-a mediatizat, nu am fost anunțați. Dacă se montează o bancă în fața unui bloc sunt cel puțin 10 articole și postări pe rețelele de socializare. Astfel că nu pot să spun ce va urma. Noi sperăm să fie pus pe ordinea de zi și să se voteze. Eu am mai votat pentru un astfel de proiect in 2019. Și colegii Dumitru Tudosoiu și Dănuț Dinu au votat pentru. Cum putem da bani pentru cei care au împlinit 50 de ani de căsătorie putem da liniștiți și pentru fiecare nou născut. La Bascov se acordă acest stimulent și știu că au avut control de la Curtea de Conturi în 2022 și nu au avut probleme. În multe localități se acordă.”

Mihai Coteţ: “Când e vorba de interesul piteștenilor, hai să ne comportăm responsabil!”

Mihai Coteţ: “Sper ca proiectul să fie pus pe ordinea de zi și votat, așa cum s-a întâmplat în cazul multor altor administrații care sunt preocupate de toate categoriile sociale. Șicanările și orgoliile politice nu au ce căuta într-o administrație profesionistă, iar de cârpăceli și tălpi suntem sătui până peste cap. Pentru mine, lucrurile sunt simple: așa cum se acordă indemnizații pentru cuplurile care împlinesc un anumit număr de ani, așa se pot acorda indemnizații și tinerelor familii. Poate că această categorie nu face parte din fan-clubul primarului PSD, dar pe mine prea puțin mă interesează acest aspect. Mulți primari din țară (inclusiv colegi ai primarului PSD) acordă un sprijin financiar la venirea pe lume a unui copil. Este un gest de minimă empatie pentru o tânără familie care se confruntă cu numeroase cheltuieli într-un astfel de moment. Cineva care câștigă un sfert de miliard pe lună nu poate pricepe acest lucru. 2.500 de lei, cât am propus să fie acordați, înseamnă în jur de 10 baxuri mari de Pampers și câteva pachete cu șervețele umede, în contextul în care toate s-au scumpit. Fac apel la puțină maturitate din partea celor care au fost aleși să fie în slujba cetățenilor, nu să își exerseze apucăturile de vătafi peste banul public. Putem să ne contrăm cât vrem pe terenul mâlos și nefertil al politicii, dar când e vorba de interesul piteștenilor, hai să ne comportăm responsabil.”

Răzvan Şerbănoiu: “Noi sperăm totuşi că va fi acceptată varianta cu acordarea unei diplome”

Răzvan Şerbănoiu: “Urmează să fie introdus un PH pe ordinea de zi la o şedinţă ulterioară, sperăm cel mai târziu în şedinţa de pe 31 ianuarie, înainte să votăm bugetul, să nu fie nevoie de rectificare. Va intra pe ordinea de zi fără avizul Secretariatului primăriei şi urmează să intre la vot. Aici vom vedea dacă se găseşte o majoritate care să voteze indemnizaţia în sprijinul încurajării natalităţii sau nu. Dacă va trece proiectul, primarul ne-a anunţat deja că va ataca în instanţă hotărârea. Noi sperăm totuşi că va fi acceptată varianta cu acordarea unei diplome, ca şi în cazul vârstnicilor care reuşesc să rămână căsătoriţi 50/60 ani şi astfel această hotărâre să fie pusă în aplicare.”

Potrivit PNL Argeş, stimulentul pentru nou-născuţi se acordă în prezent în localităţile Bradu- 500 lei, Băbana 1000 lei, Mioveni- 1000 lei, Bascov- 1000 lei. 

foto slider descriptiv

(Graţiela Bâzoi)

 

Write A Comment