Conform Publitrans şi ADI Transport, pensionarii cu pensii mai mari de 1000 lei şi cu vârsta până la 65 de ani, având domiciliul stabil ȋn Municipiul Pitești și comunele Bradu, Bascov și Mărăcineni vor beneficia de abonament lunar integrat, redus 50%, pentru transportul metropolitan care va funcţiona începând cu 1 septembrie.

La solicitarea abonamentului vor fi prezentate următoarele documente:

– BI/CI, original și copie;

– cupon pensie luna anterioară, original și copie;

– declaraţie de consimţământ;

Ridicarea abonamentelor se va face din următoarele puncte de vânzare amplasate ȋn staţiile de autobuz, de pe raza Municipiului Pitești:

  • Comisariat
  • Piaţa Traian
  • Casa Cărţii
  • Kaufland Nord
  • Gară Nord
  • Cap linie Războieni
  • Prundu Complex 1
  • B.A.T. Bascov
  • Piaţa Găvana
  • Trivale Complex

Cetăţenii cu vârsta peste 65 de ani, având domiciliul stabil ȋn Municipiul Pitești și comunele Bradu, Bascov și Mărăcineni vor beneficia de abonament lunar integrat gratuit.
La solicitarea abonamentului vor fi prezentate urmatoarele documente:
– BI/CI, original și copie;
– declaraţie de consimţământ;
Cetăţenii cu domiciliul în Municipiul Piteşti vor ridica abonamentele din următoarele puncte de vânzare amplasate ȋn staţiile de autobuz, de pe raza Municipiului Pitești:
1. Prundu Complex 2
2. Teatru Al.Davila
3. Spitalul Militar
4. Piaţa Traian
5. Complex Craiovei
6. Gară Sud
7. Dedeman
8. Trivale Complex 2
9. Cap linie Războieni
10. Piata Găvana

Cetăţenii cu domiciliul stabil ȋn Comuna Bradu vor ridica abonamentele din punctul de vânzare amplasat ȋn staţia de autobuz Comisariat.
Cetăţenii cu domiciliul stabil ȋn Comuna Bascov vor ridica abonamentele din punctul de vânzare amplasat ȋn staţia de autobuz Cap linie BAT Bascov.

Cetăţenii cu domiciliul stabil ȋn Comuna Mărăcineni vor ridica abonamentele din punctul de vânzare amplasat ȋn staţia de autobuz Teatru Al.Davila.

Elevii și preșcolarii din ȋnvăţământul preuniversitar, având domiciliul stabil ȋn Municipiul Pitești și comunele Bradu, Bascov și Mărăcineni vor beneficia de abonament lunar integrat gratuit.
La solicitarea abonamentului vor fi prezentate următoarele documente:
– carnet de elev, emis de unitatea de ȋnvăţământ, vizat prin semnătură și ștampilă pentru anul ȋn curs, copie și original;
– adeverinţă emisă lunar de unitatea de ȋnvăţământ având menţionat obligatoriu CNP-UL, din care să reiasă că elevul frecventează cursurile acesteia pentru clasa 0, sau din care să reiasă sistemul alternativ de ȋnvăţământ, după caz, ȋn original;
Ridicarea abonamentelor se va face din toate punctele de vânzare amplasate ȋn staţiile de autobuz, de pe raza Municipiului Pitești.

foto slider- conferinţa de presă a Primăriei Piteşti, în care a fost anunţat startul transportului metropolitan

Write A Comment