Deputatul PNL de Argeş, Daniel Constantin, se numără printre iniţiatorii parlamentari ai noii legi care vizează procedurile de dare şi luare în arendă. Pe lângă acesta, doar încă un deputat PNL, Dumitru Florian-Emil, (majoritatea iniţiatorilor sunt PSD) a semnat pentru schimbarea sistemului de arendă. Noua lege prevede ca durata arendării să fie de minimum 10 ani pentru a asigura o predictibilitate și stabilitate în această materie. ”Durata minimă obligatorie se impune ca urmare a dreptului, cât și a obligației arendașului de a investi în teren, ori orice investiție se face într-un context de stabilitate, fiind imperios necesară o perioadă de amortizare a investițiilor. Astfel, se urmărește dezvoltarea în domeniul agriculturii, ori dezvoltarea este condiționată de accesarea de fonduri europene, de contractarea creditelor bancare, de investiții pe termen mediu și lung, toate acestea impunând o stabilitate, care se poate asigura doar prin impunerea unei durate minime a contractelor de arendare. În România există o nouă categorie de investitori, neimplicați în mod tradițional în sectorul agricol, alcătuită din traderi individuali și fonduri de investiții”, se arată în nota de fundamentare a inițiativei legislative, semnată de deputatul PNL de Argeş, Daniel Constantin.

Noua lege are în vedere și protejarea intereselor proprietarilor. Astfel, în caz de neplată la timp a arendei convenite, acestea se reziliază unilateral. ”Contractele de arendare încheiate în formă autentică, precum și cele înregistrate la consiliul local constituie, în condițiile legii, titluri executorii pentru plata arendei la termenele și în modalitățile stabilite în contract; neplata în termenul prevăzut în contractul de arendare va avea ca efect rezilierea unilaterală a contractului”, se arată în textul inițiativei legislative.

Un alt aspect important al propunerii de lege vizează precizarea expresă a interzicerii subarendării: ”Subarendarea totală sau parțială este interzisă sub sancțiunea nulității absolute, cu excepția schimbului de utilizare a terenului între arendași”. Grupul de inițiatori ai noi Legi a arendei a avut în vedere și cazurile speciale de încetare sau menținere a contractelor de arendeă, precizându-se explicit: contractul de arendare încetează prin incapacitatea sau falimentul arendașului, sau: în cazul decesului arendatorului, moștenitorii sunt obligați să mențină contractul de arendare pe durata încheiată cu arendașul, şi: în cazul vânzării terenului, cumpărătorul este obligat să mențină contractul de arendare până la expirarea termenului de valabilitate. Potrivit Senatului, termenul de adoptare tacită a acestei legi este de 45 de zile și se calculează de la data de 30.05.2022.

Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanţa parlamentarã, la 13 zile de la reluarea activitãţii Senatului.

 

Write A Comment