„Cu deosebită întristare sufletească și mâhnire profesională am fost nevoit să asist la lipsa de  asumare de către ,,înalta” conducere a C.J. Argeș a unei înfrângeri suferite în justiție, în ceea ce privește măsurile total abuzive, luate împotriva unei persoane care a avut cutezanța de a considera că respectarea legilor și a celor mai elementare norme de  conduită administrativă, care trebuie să guverneze relațiile interinstituționale, sunt fundamentul stării de normalitate.

Atunci când instanța a luat o decizie definitivă, prin care a dispus suspendarea unui act administrativ, deoarece acesta suferă de evidente vicii de legalitate, în loc să-ți asumi cu demnitate măsura dispusă și să asiguri producerea  efectelor respectivei decizii, pentru a încerca să ,,răstorni” ceea ce nu a putut fi răsturnat cu argumente juridice, administrative și logice, folosești ca ,,pioni de sacrificiu” niște oameni care nu au altă vină decât aceea că nu au pile și pot fi uşor de manipulat.

Întotdeauna am crezut în capacitatea profesională și inteligența colegilor mei și am sperat că, prin modul în care eu voi înțelege să-mi fac datoria  și să  asigur funcționarea unui serviciu public extrem de important pentru toți locuitorii județului, prin respectarea în orice situație a legii,  voi fi un exemplu pentru aceștia și îi voi feri de orice imixtiune sau presiune care ar fi putut veni din partea oricui.

 Pe cine vizează mutarea

 Mediatizarea faptului  că 19 angajați ai D.G.E.P. Argeș ar fi semnat o petiție prin care sunt acuzat că după revenirea în funcție aș fi declanșat ,,jihadul” împotriva acestora este un atac direct la persoana mea. Probabil că se doreşte ca la nivelul instituţional al Consiliului Judeţean şi al DGEP să se mențină o permanentă stare de conflict. În mod cu totul neadevărat se susține în articol că toți cei 19 funcționari ar fi semnatarii petiției. Prin măsura perfect legală ce urma a fi aplicată, ar fi fost afectați numai un număr 5 funcționari şi nu de 19. Este evident faptul că includerea celorlalţi a fost făcută pentru a da impresia că toată lumea este nemulțumită de aplicarea unor măsuri manageriale necesare pentru asigurarea optimei funcționări a instituției. Mai clar:

  1. Domnul Cotescu Florin Cristian se mută temporar din cadrul Compartimentului Control al Serviciului de Stare Civilă, în cadrul Serviciului de Evidenţă a Persoanelor
  2. Doamna Stan Nicoleta se mută temporar din cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane şi Relaţii Publice, în cadrul Serviciului de Stare Civilă.
  3. Doamna Trache Gheorghiţa se mută temporar din cadrul Serviciului de Evidenţă a Persoanelor în cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane şi Relaţii Publice.
  4. Doamna Radu Georgeta se mută temporar din cadrul Compartimentului Control al Serviciului de Stare Civilă, în cadrul Serviciului de Stare Civilă.
  5. Doamna Bălănescu Carmen se mută temporar din cadrul Serviciului de Stare Civilă în cadrul Compartimentului de Control Stare Civilă

Măsurile care se doreau a fi luate nu sunt deloc abuzive, acestea fiind   reglementate de lege (art. 3 şi art.91 alin. (4) din Statutul funcţionarilor publici) şi au fost generate de faptul că am constatat foarte mari întârzieri în ceea ce privește soluționarea dosarelor de transcriere a certificatelor de stare civilă ale cetățenilor români emise de autoritățile străine, existând dosare nesoluționate din luna iulie 2018.

 

Sesizare pentru ineficienţa angajaţilor

 

 

În dovedirea celor susținute, există memoriul formulat de avocat Stan Monica înregistrat la nr. 5434 din 30.10.2018, unde sesiza, în numele cetăţenilor, nesoluționarea unui număr de 26 (douăzecișișase) de dosare de transcriere depuse în perioada 04-25 iulie 2018 (facsimil)

Disfuncționalitățile au fost generate de reorganizarea instituției aprobată prin  H.C.J. Argeș nr. 158/2018, prin care au fost create mai multe compartimente, fiind segmentată funcționalitatea acesteia.

Scopul real al reorganizării a fost acela de a se putea modifica condițiile de studii  specifice de ocupare  a posturilor în cadrul instituției, pentru ca astfel să fie înlăturat criteriul de profesionalizare și performanță și să poată fi aduse persoane cărora să li se ofere posturi în administraţie.

Dacă în trecut, în scopul unei profesionalizări a instituției și ținând cont de specificul activității, condițiile specifice pentru exercitarea unei funcții publice în cadrul D.G.E.P. Argeș  necesitau studii superioare în domeniul științelor juridice sau administrative, după reorganizare, pentru toate aceste posturi, cu excepția celor de consilier juridic și contabil, au fost prevăzute studii superioare în orice domeniu, putând astfel să ocupe posturi absolvenți de zootehnie, agronomie, teologie sau din orice alt domeniu, fără nicio legătură profesională cu activitatea din instituție.

Nu înțeleg atitudinea colegilor mei și acuzațiile care mi se aduc, având în vedere că tot conflictul cu C.J. a pornit din considerentul de a le apăra demnitatea și statutul profesional, acordându-le, în condiții de deplină legalitate, aceleași drepturi salariale cu colegii noștri din cadrul aparatului de specialitate al C.J. Argeș.

Am pornit acest demers în primul rând din respect față  de munca lor care este foarte importantă pentru societate, efortul intelectual fiind unul cu mult mai mare decât în alte domenii ale administrației locale.

 

Întâlnirea de la CJ, pe tema nemulţumirilor vizând transferurile

 

În ziua de vineri 26.10.2018, un grup de funcționari din cadrul instituției din care făcea parte și fostul director Cotescu, s-au întâlnit la finalul programului cu dl. secretar Voica Ionel. S-a născut astfel un conflict care să ducă la mediatizarea acestuia şi crearea unui climat de neîncredere între personalul instituţiei. În data de 29.10.2018, fostul director Cotescu însoțit de d-na S.N. au părăsit instituția fără aprobare, timp de o oră și s-au dus la C.J. Argeș cu sesizarea.

Aici au fost primiți de dl. secretar și de administratorul public al județului și au convenit ca toți angajații să meargă la CJ la sfârșitul programului de lucru.

La această întâlnire, au fost chemate și cele două persoane aflate în concediu de odihnă  iar din partea C.J. Argeş a mai participat d-na director Ciobanu Alisa.

Anterior acestor evenimente, după reluarea activității mele, în data de 19.10.2018, am avut o discuție personală cu d-na S.N. care s-a plâns că în perioada cercetării mele disciplinare și a suspendării, asupra instituției au fost exercitate presiuni foarte mari, situație care a afectat-o în mod special și că nu-și mai dorește să fie supusă unor traume psihice din partea colegilor din cadrul consiliului județean care o evită în mod făţiş.

La o nouă discuție, preocupat fiind de situația neplăcută a doamnei, am sugerat, pentru a evita disconfortul creat de funcția deținută, să analizeze posibilitatea de a exercita o altă funcție în cadrul instituției, propunându-i să aleagă compartimentul în care să  lucreze.

Propunerea a fost primită cu bucurie, chiar mulţumindu-mi. De comun acord am convenit ca aceasta să fie mutată în cadrul Serviciului Stare Civilă.

Am considerat că dl. Cotescu, dacă a fost numit director interimar, poate fi împuternicit și pentru funcția de șef serviciu, având în vedere că  la venirea în instituție în anul 2014  a lucrat în cadrul serviciului Evidența Persoanelor, ulterior fiind mutat la serviciul Stare Civilă.

D-na Trache nu mai putea exercita funcția de împuternicit șef serviciu pentru că nu îndeplinea condiția de vechime de 5 ani prevăzută de art. 57 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 188/1999, modificată  prin Legea nr. 156 din 2018. Aceasta ocupă o funcţie de asistent în cadrul instituţiei, având o vechime de  numai  doi ani  în specialitatea studiilor şi legal nu putea fi şef peste funcţionari care ocupă funcţii de superiori, deoarece ar fi încălcat principiul ierarhiei funcţiei publice.

Măsura luată nu a avut alt scop decât desfăşurarea activităţii instituţiei în condiţii de deplină legalitate şi  nicidecum o ,,răzbunare” cum în mod tendenţios se afirmă în  material. Trăim într-o lume liberă şi oricine îşi poate alege orice loc de muncă.”

(Viorel Badeam director al Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges)

 

Write A Comment